Hakkavad kehtima täiendavad piirangud

Eriolukorra valitsuskomisjonis
lepiti kokku täiendavad abinõud COVID-19 viiruse leviku tõkestamiseks.
Uued meetmed puudutavad inimeste vahelist distantsihoidmist avalikus ruumis,
mis hakkab kehtima homsest ning kaubanduskeskuste ja täiendavate
meelelahutusasutuste sulgemist.
„Ma palun meie kõigi veel tugevamat pingutust koroonaviiruse leviku
tõkestamisel,“ ütles peaminister Jüri Ratas. „Peame käituma
„meie“ ühiskonnana, mitte „minu“ ühiskonnana. See on kõigi Eesti
inimeste huvides. Mida kiiremini koroonaviiruse levik lõpeb, seda kiiremini
me naaseme tavapärase elurütmi juurde.“
Esiteks lepiti valitsuskomisjonis kokku, et avalikes kohtades nagu välistel
mängu- ja spordiväljakutel, randadel, promenaadidel, tervise- ja
matkaradadel ja siseruumides tuleb hoida teiste inimestega vähemalt 2
meetrit vahet, välja arvatud kodudes ja juhtudel, kui seda pole võimalik
tagada. Avalikus kohas tohib koos viibida kuni kaks inimest. See piirang ei
kehti koos viibivatele ja liikuvatele perekondadele ning inimestele, kes
täidavad avalikke ülesandeid. Inimeste vahelise ruumi piirang hakkab
kehtima homsest, 25. märtsist.
Teiseks lepiti valitsuskomisjoni kokku, et alates 27. märtsist jäävad
suletuks kaubanduskeskused, välja arvatud seal asuvad toidupoed, apteegid,
telekommunikatsiooni ettevõtete müügikohad, pangakontorid, pakuautomaadid
ning kauplused, kus müüakse või laenutatakse abivahendeid ja
meditsiiniseadmeid abivahendi kaardi või meditsiiniseadme kaardi alusel.
Kaubanduskeskuste söögikohtades on lubatud vaid toidu kaasamüük.
Avatuks jäävates poodides tuleb järgida põhimõtet, et liikuda tohib kas
üksi või kahekesi ning teistest inimestest tuleb hoida vähemalt 2-meetrit
vahet.
Kõigi avatuks jäävate poodide sisse- ja väljapääsude juures tuleb
tagada desinfitseerimisvahendite olemasolu. Avatuks jäävad poed peavad
tagama nimetatud reegli täitmise.
Kolmandaks otsustati, et söögikohad ja baarid tuleb õhtul kella 22st
sulgeda, toidu kaasamüük ja toidu kojuvedu on lubatud ka pärast seda
kellaaega.
Neljandaks suletakse meelelahutus- ja lõbustuskohad, näiteks keegli-,
bowlingu ja piljardisaalid, vesipiibukohvikud, täiskasvanute klubid.
Piirangud vaadatakse üle kahe nädala möödumisel.

blog comments powered by Disqus