Hajaasustusprogrammist saavad toetust maapiirkondade elanikud

Viimasele Põltsamaa vallavolikogu istungile oli eelnõuna esitatud vallapoolse omaosaluse määra kinnitamine hajaasustusprogrammi elluviimiseks Põltsamaa vallas ning taotluste hindamiseks moodustatava komisjoni koosseisu kinnitamine.

Põltsamaa valla arendusnõunik Arvi Põldaas lausus, et järjekordne hajaasustusprogrammi rahastusmeede on avatud ning kohalikelt omavalitsustelt oodatakse sõnumit selle kohta, kui palju üks või teine omavalitsus on valmis omaosalusena meetmesse raha panustama. Põltsamaa valla käesoleva aasta eelarvesse on hajaasustusprogrammi omaosaluseks plaanitud 20 000 eurot. Seda teemat arutasid ka Põltsamaa vallavolikogu eestseisuse liikmed ja märkisid, et vallapoolne omaosalus võiks olla 25 000 eurot. Arvi Põldaas lausus, et hajaasustusprogramm on üks väheseid programme, mis maapiirkondades elavate inimeste heaolu tugevalt toetab. Selle programmi raames toetatakse joogivee ja reoveesüsteemide rajamist, samuti juurdepääsuteede ja elektrisüsteemide rajamist. Iga sellise tegevuse rahastamine peaks jagunema kolmeks, kus ühe kolmandiku maksumusest katab riigi toetus, ühe kolmandiku omavalitsuse toetus ning ühe kolmandiku kogusummast tasub toetuse taotleja.

Eelmisel aastal riik Põltsamaa valla hajaasustusprogrammi elluviimiseks kasutatud kogusummast siiski kolmandikku ei katnud. Arvi Põldaas lausus, et kui ka tänavu riigi toetus kogusummast kolmandikuni ei ulatu, siis peaks vald püüdma kõigele vaatamata selle programmi raames võimalikult suures ulatuses abivajajaid toetada. Arendusnõunik toonitas, et läbi selle programmi saab vald tõsiselt oma inimesi toetada. Toetuste läbivaatamisel on eelistatud sihtrühmadeks lastega pered ning pered, kus elab puudega pereliige. Toetatavate valdkondade viisi on järjestus selline, et kõigepealt toetatakse joogivee ja reovee süsteemide rajamist, seejärel juurdepääsuteede ning elektrisüsteemide rajamist. Kõige keerulisem on tegelikult reoveesüsteemide rajamine, sest Põltsamaa valla territoorium paikneb nitraaditundlikul alal. Arendusnõuniku sõnul on toetuse taotlemise vastu huvi ilmutanud viis-kuus Põltsamaa valla elanikku.

Hajaasustusprogrammi taotluste hidamiseks tuleb moodustada komisjon, kuhu kuulub vähemalt viis liiget. Arendusnõunik tegi ettepaneku moodustada hajaasustusprogrammist taotletavate toetuste hindamiseks komisjon koosseisus, kuhu kuuluksid maa- ja keskkonnanõunik Ain Valu, vallavolikogu liige Liia Lust, vallavolikogu esimees Indrek Eensalu, ehitusnõnik Margi Ein ja arendusnõunik Arvi Põldaas. Põltsamaa vallavolikogu liikmed toetasid taotlusi hindava komisjoni moodustamist arendusnõuniku välja pakutud koosseisus ja kinnitasid vallapoolseks hajaasustusprogrammi omaosaluse suuruseks 25 000 eurot.

TOOMAS REINPÕLD

blog comments powered by Disqus