Hajaasustusprogrammile eraldati täiendav toetus

Põltsamaa valla 2015. aasta eelarvet koostades planeeriti sinna sisse ka omaosalus hajaasustusprogrammis osalemiseks, milleks kavandati 15 000 eurot. See teema oli kõne all ka vallavolikogu hiljuti toimunud istungil. Hajaasustusprogrammi toel valmivate objektide rahastamisel lähtutakse põhimõttest, et kolmandiku kulutustest katab riik, kolmandiku omavalitsus ja ülejäänu objekti omanik.

Riik eraldas esialgu Põltsamaa vallale hajaasustuse programmi summana lubatust väiksema summa, kuid hiljem raha lisati, nii et 15 000 eurot tuli täis.

Põltsamaa vallavanem Toivo Tõnson lausus, et valla poolt oleks nüüd vaja lisada  hajaasustuse programmile 880 eurot, et Rõstla kaheksakorterilise maja taotlus saaks täielikult rahastatud ning üks esialgu n-ö joone alla jäänud objekt saaks samuti selle programmi kaudu rahastatud.  Ta tegi Põltsamaa vallavolikogule ettepaneku võtta see summa valla reservfondist. Vallavanema sõnul on reservfondis praeguse seisuga üle 158 000 euro ning lisaeelarvena on vallale raha juurde tulemas ka läbi pärimistoimingute.

Põltsamaa vallavolikogu liikmed nõustusid vallavanema ettepanekuga eraldada hajaasusutusprogrammile reservfondist täiendavalt 880 eurot.

TOOMAS REINPÕLD

blog comments powered by Disqus