Hajaasustuse programmist saab toetust taotleda

Põltsamaa vallavolikogu hiljuti toimunud istungil tutvustas Põltsamaa valla arendusnõunik Arvi Põldaas vallavolikogu liikmetele hajaasustuse programmi seotud võimalusi ja kohustusi.

Arendusnõuniku sõnul on hajaasustuse programm mõeldud maapiirkondades elavate inimeste elamistingimuste parandamiseks. Hajaasustuse programmi raames toetatakse joogivee ja reoveesüsteemide rajamist, samuti juurdepääsuteede ja autonoomsete elektrisüsteemide rajamist.

Tulenevalt riigihaldusministri käskkirjast on hajaasustuse programmis kolm osapoolt, milleks on riik, kohalik omavalitsus ja toetuse taotleja, kus iga osapool peab taotlejale eraldatavast summast katma kolmandiku. Iga majapidamise esindaja võib taotleda toetust kuni 6500 euro ulatuses. Arvi Põldaas lausus, et Põltsamaa vallavolikogu ülesanne on otsustada, kui suure summaga osaleb käesoleval aastal hajaasustuse programmi rahastamisel Põltsamaa vald.

Arendusnõunik tegi vallavolikogule ettepaneku kinnitada tänavuseks vallapoolseks summaks 20 000 eurot. Möödunud aastal osales Põltsamaa vald hajaasustuse programmis 15 000 euro suuruse summaga. Arendusnõunik ütles, et kõik möödunud aastal toetust taotlenud inimesed ja majapidamised olid toetamist väärt, ent nagu alati, on soovid suuremad kui reaalsed rahastamisvõimalused.

Põltsama vallas on otsustatud, et toetuste eraldamisel eelistatakse lastega peresid ning neid peresid, kus on puudega inimesi. Valdkondasid reastades eelistatakse esmalt joogivee süsteemide rajamist, teisena reovee süsteemide rajamist ning autonoomsete elektrisüsteemide ja juurdepääsuteede rajamine on võrdselt kolmas prioriteet.

Möödunud neljapäeval hajaasustuse programmi veel taotlusi esitatud polnud, kuid viis-kuus inimest oli selle vastu juba huvi tundnud. Kõik, kelle taotlust möödunud aastal ei rahastatud, peavad soovi korral uue taotluse esitama. Kui möödunud aastal oli tingimuseks, et toetuse taotleja peab olema Põltsamaa valda sisse kirjutatud alates 1. jaanuarist 2015, siis nüüd peab olema Põltsamaa vald toetuse taotleja alaliseks elukohaks. Kui selles osas tekib kahtlus, tuleks välja selgitada, kas ta on regulaarselt maksnud elektri- ja prügiarveid. Arvi Põldaas lausus, et kahtluse puhul tasub konsulteerida ka taotleja elukoha lähiümbruse rahvaga. Põltsamaa vallavolikogu otsustas, et vald osaleb käesoleval aastal hajaasustuse programmis 20 000 euro suuruse summaga.

TOOMAS REINPÕLD

blog comments powered by Disqus