Haigla ja vallavalitsus sõlmivad koostöölepingu

Sihtasutus Põltsamaa Tervis tegi Põltsamaa vallale ettepaneku sõlmida koostööleping, mis kindlustaks eriarstikabinettidest ja hooldusravihaiglast koosneva meditsiiniettevõtte iga-aastase toetamise kindla rahasummaga omavalitsuse eelarvest. “Vallavolikogu istungil pälvis heakskiidu ettepanek leping alla kirjutada ning vald hakkab meid toetama aastas 150 000 krooniga. Vald on meid rahastanud varemgi, kuid nüüd oleme kindlustatud regulaarse toetusega. Kavatseme kulutada seda raha majandusvajadusteks, näiteks kütte ja elektri eest tasumiseks. Meditsiiniasutusel on üsna raske kahekorruselist maja üleval pidada, seetõttu on omavalitsuste abi igati teretulnud Samuti loodame vallast laekuvate rahade eest arstiabi ja hooldusravi arendada,” ütles Põltsamaa Tervise juhataja Merle Mölder

“Pean igati oluliseks toetusrahade kasutamist eriarstide tegevuse soodustamiseks ja kaasa aitamiseks sellele, et nad ka tulevikus Põltsamaal töötaksid. Nii kindlustame Põltsamaa piirkonna inimesed veelgi paremate võimalustega kodupiirkonnas mitmekesist arstiabi saada, ” ütles vallavolikogu esimees Liia Lust.

Varsti allkirjastavad Põltsamaa vald ja SA Põltsamaa Tervis koostöölepingu, mille ettevalmistamisel on koordineeriv roll Hendrik Allsaarel, kes on nii vallavolikogu kui ka SA Põltsamaa Tervis nõukogu liige.

“Oleks hea, kui selliste lepingute sõlmimisest oleksid huvitatud ka teised ümberkaudsed omavalitsused. Siis oleks võimalik peaaegu kõik tervishoiu ja arstiabiga seotud probleemid kohapeal lahendada,” märkis Hendrik Allsaar.

“Praeguseks on Põltsamaa Tervisel head suhted välja kujunenud Põltsamaa linnavalitsuse ja Pajusi vallavalitsusega,” teatas Merle Mölder.

JAAN LUKAS

blog comments powered by Disqus