Haigekassa tagab kliendinõustamise maavalitsuste juures

Kolmapäeval toimunud haigekassa nõukogu erakorralisel koosolekul räägiti haigekassa klienditeeninduse arengust.

Nõukogu liikmed võtsid info teadmiseks ja tunnustasid haigekassa senist tööd andmevahetuse elektrooniliste kanalite arendamisel ning tegevuskulude kokkuhoidmisel.

Nõukogu kaalus juhatuse kohalike büroode sulgemise otsuse regionaalpoliitilisi aspekte ja leidis, et haigekassa klienditeeninduse teenuse pakkumist maakonnas võiks laiendada lisaks postkontoritele ka maavalitsuste sotsiaalosakondade kaudu.

Nõukogu tegi juhatusele ülesandeks asuda maavalitsustega läbirääkimisi pidama,

et vajadusel luua maavalitsuste sotsiaaltöötajate baasil täiendava nõustamise teenus. Sealjuures tuleb läbirääkimistel aluseks võtta varem haigekassa ja Eesti Posti vahel sõlmitud koostöölepingu põhimõte ja raamid.

Jätkuvalt saab inimene kõikides Eesti Posti kontorites üle riigi endale nõutada vajaliku haigekassa blanketi. Haigekassa on minimeerinud blankettide arvu kümnekonnani ja andmed, mida tuleb kirja panna on elementaarsed, puudutades nime, isikukoodi, aadressi, telefoninumbrit ja inimese pangakonto numbrit. Nende andmete kirjapanemisel aitab inimest vajaduse korral ka postitöötaja.

Laialdasemat infot ravikindlustuse valdkonna kohta saab haigekassa infotelefonilt 16363.

Terviseprobleemide korral soovitab haigekassa aga helistada perearsti nõuandetelefonil 1220.

Anne Osvet
Haigekassa avalike suhete juht

blog comments powered by Disqus