Haigekassa tagab info ja teenuste kättesaadavuse kõigis maakonnakeskustes

1. detsembrist 2005  laiendas haigekassa oma teenuste pakkumist, viies selle inimesele lähemale. Enam kui 200 postkontorist  üle Eesti saab haigekassas kasutusel olevaid blankette ja vajadusel ka juhendamist nende täitmiseks.  Postkontorite nimekirja leiab haigekassa kodulehelt http://veeb.haigekassa.ee/files/est_blanketid/Internetiga_postkontorid_9_01_2006.xls

Alates 1. augustist korraldab haigekassa kohapeal pakutava teeninduse ümber ka maakonnakeskustes. Inimene saab kogu vajaliku teabe oma ravikindlustuse ja perearsti kohta ning vajalikud blanketid sellest kuupäevast alates samas mahus maakonnakeskuste suurematest postkontoritest. Need asuvad Haapsalus Nurme 2, Jõgeval Aia 8, Kuressaares Torni 1, Kärdlas keskväljak 3, Narvas Mõisa 10, Põlvas kesk 19, Rakveres Tallinna 12, Raplas Tallinna mnt 17, Valgas Kesk 10, Viljandis Tallinna 22, Võrus Jüri 38a ja Paides Telliskivi 5.

Kõikidele küsimustele nii ravikindlustuse olemasolu kui ka muude teenuste puhul saab inimene vastuse ka ilma postkontorisse minemata kui helistab  haigekassa infotelefonile16363.

?Otsene kliendiga suhtlemine läbi klienditeeninduse büroode on praeguseks kahanenud minimaalseks,  kinnitas klienditeeninduse osakonna juhataja Anne Nurmik. ?Kindlustusandmete edastamine ja vahetamine eri ametkondade vahel toimub elektrooniliselt. Õpilaste ja üliõpilaste kindlustusandmeid vahetame Haridus- ja Teadusministeeriumiga; töötu abiraha saavate inimeste kindlustusandmeid Tööturuametiga; töötuskindlustust saavate inimeste andmeid Töötukassaga. Pensionäride ja lapsehooldustasu saajate kindlustusandmed saame Sotsiaalkindlustusametist; FIEde kindlustusandmed Maksuametist. Aasta esimesel poolel asusime elektrooniliselt andmeid vahetama ka Kaitseressursside Ametiga ajateenijate osas. Septembrist edastab sündinud laste kohta andmeid haigekassale ka Rahvastikuregister?, lisas Nurmik.

Mis puudutab tööandjaid, kelle ülesanne on vahendada töötaja haigusleht haigekassasse, siis neil on võimalus haiguslehed ära saata postiga oma piirkondlikku osakonda, ise seejuures kohale minemata.

?Haigekassa peab valima, kas suunata raha järgnevatel aastatel rohkem tervishoiutöötajate palkade tõstmiseks ja arstiabi kättesaadavuse parandamiseks, ehk teisisõnu vähendada ravijärjekordi või pidada üleval ruume maakonnakeskustes, makstes selleks  3,7 miljonit krooni aastas, ehk piirduda Eesti Postiga sõlmitud lepingujärgse kuluga 600 000 krooni ulatuses?, tõdes haigekassa juhatuse esimees Hannes Danilov.

Anne Osvet,
Haigekassa avalike suhete juht

blog comments powered by Disqus