Häid õppureid on mõistlik toetada

Juba viiendat aastat järjest saab Luua Metsanduskool anda välja legendaarse metsamehe Toomas Ehrpaisi nimelist stipendiumi. Poleks Riigimetsade Majandamise Keskus (RMK) Ehrpaisi perekonnaga koostööd teinud, ei oleks tulnud ka stippi. Õnneks kohtusid kooli juubelil kõik asjaosalised ning mõte tehti teoks üsna kiiresti.

RMKle järgnes Põlva Metsaomanike Selts, sest ka erametsaomanikud nägid, et noorte toetamine on vajalik ja kasulik. Tööd otsiv noor võib jõuda ka oma kodukandi erametsaomanike ühendusse ja saab seal oma energiat ja teadmisi rakendada. Mis iseenesest polegi utoopia.

Kõik need asutused ja organisatsioonid, kes on otsustanud panustada haridusse ja toetada noori inimesi, saavad tulevikus loota, et noored neile tööle tulevad. Firmad, kellest keegi midagi ei tea ja kusagilt midagi kuulnud pole, selle peale eriti loota ei saa. Kui, siis peavad nad noori inimesi motiveerima kõrge palgaga.

4. oktoober 2012

blog comments powered by Disqus