Gümnasistid tutvusid tööeluga

Möödunud neljapäeval korraldati üleriigiline töövarjupäev, kus osales üle kahe tuhande gümnasisti. Teiste hulgas said endale töövarjud ka peaminister Andrus Ansip, majandus- ja kommunikatsiooniminister Juhan Parts ning ettevõtja Andrei Korobeinik. Töövarjupäeva korraldava organisatsiooni Junior Achievement kaudu sai Põltsamaa Ühisgümnaasiumi abiturient Kristiina Feldmann veeta tööpäeva Ivo Nikkolo disaineri Xenia Joosti tegemisi jälgides. Ka paljudel Jõgevamaa omavalitsusjuhtidel ja ettevõtjatel olid sel päeval sabas gümnasistidest töövarjud.

Mikk Tutt  Jõgeva Gümnaasiumi 11a klassist,

ettevõtja ja Jõgeva vallavolikogu esimehe Aivar Koka töövari

Mul oli kindel plaan minna kellegi tegusa inimese töövarjuks. Algul mõtlesin minna maavalitsusse, kuid minu ema (Pille Tutt – toim) soovitas Aivar Kokka. Aivar tutvustas meile oma ettevõtteid, rääkis nende ülesehitusest, töökorraldusest ning kõneles ka tulevikuplaanidest. Aivar Kokk uuris meie edasiõppimise plaane ja andis ka sellekohast nõu, tuues välja erinevate erialade plusse ja miinuseid. Veel rääkis ta sellest, miks on Jõgeva vallas parem elada kui Jõgeva linnas. 

Liina Tamm Jõgeva Gümnaasiumi 11a klassist,

Aivar Koka töövari

Esilagu plaanisin minna Tartu Ülikooli kellegi loenguid kuulama, kuid siis kutsus Mikk mind kaasa Aivar Koka töövarjuks. Hea meel on selle üle, et me ei pidanud päev otsa kusagil kontoris passima, käisime pidevalt ringi. Ettevõtja tutvustas Werol Tehaste uusi komplekse ja rääkis tehase arendamisest lähemalt. Külastasime ka tema venna (Toomas Kokk–toim.) söögikohta Kesk-Eesti Ärikeskuses. Koka töövarjuks olles sain aru, et lisaks heale haridusele on oma alal edu saavutamise jaoks vajalik ka lai silmaring ning elukogemused. Saime töövarjupäeval veel teada, et valla õpilased saavad käia kord kuus tasuta Kuremaal ujumas ning vallakodanikele korraldatakse paar korda aasta jooksul tasuta kontserte. Jõgeva linna elanikel neid eeliseid pole. 

Liisa Metsla Jõgeva Gümnaasiumi 11a klassist,

Jõgeva vallavalitsuse eelarve peaspetsialisti Jana Pärna töövari

Otsisin töövarjupäevaks ametikoha, mis mulle tulevikus kasuks võiks tulla. Klassivend pakkus mulle, et võiksin koos temaga tulla Jana Pärna juurde. Tööpäev algas kell 9 ning algul tutvustati meile maja ja vallavalitsuse töötajaid. Hiljem tegelesime andmete sisestamisega ja jälgisime spetsialisti tööd. 

Katrin Iisma Jõgeva Gümnaasiumi 11 b klassist,

Jõgeva linnapea Kalmer Laini töövari

Algul soovisin olla Jõgeva maavanema töövari, kuid kahjuks talle see päev ei sobinud. Siis otsustasingi küsida töövarjukohta Jõgeva linnapea juures. Tööpäev algas kell 8.00. Linavalitsuses viibides sain aimu, et seal tehakse tõsist tööd. Algul arvasin küll, et linnapea tuleb tööle alles lõuna ajal, paneb paberitele kolm allkirja ja siis läheb koju tagasi. Tegelikkuses see nii ikka ei ole. Linnapeal ja ametnikel on tööd kõvasti. Jälgisin arenguvestlusi, viibisin Jääpurikafestivali korralduse arutelu juures ning olin ka  linnaeelarve koostamise teemalisel koosolekul. Linna eelarve koostamise koosolekul nägin, kuidas raha jagatakse ning kuidas seda praegustes kitsastes oludes delikaatselt ja võimalikult võrdselt tehakse. Selliseid töövarjupäevi oleks tarvis tihemini. Tahaksin töövarjuks olla ka mõne teistsugust  ametit pidava inimese juures. 

Egle Masing Jõgeva Ühisgümnaasiumi 11b klassist,

Viimsi abivallavanema Urve Palo töövari

Olen ise poliitikast huvitatud ja seepärast kandideerisin ka Urve Palo töövarjuks. Kirjutasin talle sellesisulise kirja ja sain nõusoleku. Jõudsin Tallinna kella üheksa paiku ning kohe algas ka minu töövarjupäev. Kõigepealt viibisin Viimsi vallavalitsuses koosolekul, kus arutati lasteaedade ning valla varade küsimust. Pärast seda sõitsime Riigikokku sotsiaaldemokraatliku erakonna koosolekule. Hannes Rumm viis mind ka valitsuse istungi järel peetud pressikonverentsile, kus osalesid peaminister, kultuuriminister  ja põllumajandusminister. Päeva jooksul viibisime Urve Paloga vähemalt neljal koosolekul. Nii mõnelgi koosviibimisel küsiti ka minu arvamust. Palo küsis minu arvamust oma kommentaaride kohta, mis avaldati laupäevases Arteris. Veel andis ta mulle nõu edasiõppimise suhtes. Algul oli mul plaan minna riigiteadusi õppima, kuid pärast Paloga konsulteerimist otsustan siiski tõenäoliselt turunduse kasuks.

i

EILI KOITLA

blog comments powered by Disqus