Gümnaasiuminoored kogusid puuetega laste teraapiate jaoks üle 800 euro

Sel nädalavahetusel toodi Virtuse spordihoonest ära seal Wolves Winter Cup´i ajast annetusi kogunud kastid ning Mary-Heleen Meibaum ja Liisi Orav Jõgevamaa gümnaasiumist said teha kokkuvõtte Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastefondi heaks kogutud annetustest. Kokku kogunes 822 eurot ja 62 senti. Heategevuskampaania korraldamine oli tüdrukute praktiline töö ning kevadel saavad nad selle eest ka hinde.


Heategevuskampaania avalöögiks oli Jõgeva kultuurikeskuses 18. detsembril toimunud Jõgevamaa gümnaasiumi heategevuskontsert. Kontserdil astusid üles Jõgevamaa gümnaasiumi segakoor ja neidude tantsurühm, Jõgeva põhikooli 6. klassi tantsurühm ja 5. klassi võimlejad, Jõgeva muusikakooli tantsurühm Monte, folklooriseltsi Jõgevahe Pere tantsurühmad, segarahvatantsurühm Kaaratsim, Jõgeva kammerkoor, Jõgeva meeskoor Mehis ja Tartu Herbert Masingu kooli õpilased ning huvijuht. Vahetekste esitasid Jõgeva kooliteatri Liblikapüüdja näitlejad Daniel Aganitš ja Sten Siirak. „Marika Järvet aitas kava kokkupanekul kõvasti kaasa,“ olid mõlemad tüdrukud Jõgeva Kultuurikeskuse juhatajale väga tänulikud.

„Mullu esinesin segakooriga,“ meenutas Mary-Heleen Meibaum. „Eelmise aasta kontsert meeldis väga, hästi südamlik oli. Teadsime kohe, et tahame heategevuskontseti korraldada,“ lisas ta. Liisi Orav oli möödunud aastal veel publiku hulgas.

Heategevuskontsert oli väärt kordamist

Tüdrukute juhendaja Silja Piir, kes juhendas ka mullu Anna-Maria Kazakovi ja Mari-Liis Valku, kes oma praktilise tööna esimese Jõgevamaa gümnaasiumi heategevuskontserdi korraldasid, rääkis, et kui sel aastal poleks huvilisi leidunud, oleks mullused korraldajad selle taas ise ette võtnud. Toona koguti raha vähihaigete laste toetuseks.

Korraldamisel oli koolinoortele partneriks Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastefond, kes pakkus välja, et seekord võiks raha suunata puuetega lastele vajalike teraapiate võimaldamiseks. Vähihaigete laste kõrval on ka teisi abivajajaid, kellele nii palju tähelepanu ei pöörata.

Kuigi toekas summa on kokku loetud, ei ole hinne gümnasistidel veel käes, vaja on kokku kirjutada aruanne. „Hinnatakse ju kogu tööd, praktiline osa sellest annab ainult osa punkte,“ selgitas juhendaja Silja Piir. Kuid oli lootusrikas, sest esialgu paistab seegi töö hästi sujuvat.

„See raha läheb neile lastele, kellel on teraapiaid vaja, kas liikumispuue ja vaja näiteks ratsutamisteraapiat või mingeid masinaid liikumise harjutamiseks,“ selgitas Mary-Heleen. „Päris nii suure erivajadusega lapsi mu tutvusringkonnas ei ole,“ ütles ta.

Annetused toimetab abivajajateni Lastefond

Kuremaa jõulukuiste lossikontsertide ajal olid korjanduskastid lossis ning kuulajad said annetusi teha. Noored avaldasid ka Lastefondi arveldusarve numbri, millele annetusi tehes sai samuti teraapiaid vajavaid lapsi toetada.

Nagu mullugi, tegid noored koostööd Wolves Winter Cup´i korraldajatega ja annetuste kogumine käis Virtuses turniiri ajal ja pärast sedagi.

„Aga mis jäi tegemata,“ arutles praktilise töö juhendaja, „ka koolis oleks võinud olla korjanduskast. Olen kohe kuri enda peale, et õigel ajal ei taibanud,“ ütles ta. Küll see jääb järgmisesse aastasse, sest loodetavasti toimub seesugune ettevõtmine ka tuleval aastal. Nii Mary-Heleen, Liisi kui ka Silja arutasid õhinal, mida tuleks järgmisel aastal teisiti teha.

„See on suurepärane tunne, kui saad aidata kaasa kellegi elu paremaks muutmisele,“ ütles Liisi Orav vastates küsimusele, mis oli see kõige olulisem, mis ta sellest tööst õppis.

Kontserdil koguti nii 670,62, ülekannetega laekus 31 eurot, Kuremaa Lossis annetati 61 ja Virtuses 60 eurot.

Kadri Org, TÜK Lastefondi kommunikatsioonspetsialist selgitas, et arendavate teraapiate eesmärk on erinevate haiguse tõttu häirunud funktsioonide parandamine, laste arengu toetamine ning lähtuvalt lapse erivajadusest igapäevatoimingutes toimetuleku edendamine. „Teraapiaid vajavate laste profiil on äärmiselt erinev – käitumishäirest sügava liikumispuudeni. Tihtilugu vajavad liitpuudega lapsed mitut erinevat teraapiat, mis on üsna kallid. Tänu Jõgevamaa Gümnaasiumi annetussummale saab üks laps poole aasta kuni aasta jooksul käia järjepidevalt teraapias, mis tema arengut ja igapäevaelus hakkama saamist toetab,“ lisas ta.

ANDRA KIRNA

blog comments powered by Disqus