Gümnaasiumid ootavad kriisist hoolimata uusi õppureid

Enamasti on gümnaasiumijuhid ikka veel äraootaval seisukohal, kuidas kõigi kandidaatide hulgast uueks õppeaastaks võimalikud gümnasistid välja valida.


„Peipsi gümnaasium otsustas mõne päeva eest, et ei kasuta sel aastal vastuvõtuks senist eeskirja,“ ütles Mustvee koolide direktor Marianne Kivimurd-Tarelkina. „Ootame avaldused ära ja kutsume õpilased vestlusele. Kui saab vestelda näost-näkku, on hea, kui ei, kasutame Skype’i või mõnd muud keskkonda. Arvestame aastahindeid ja õpilase motivatsiooni,“ lisas ta.
Gümnaasiumisse lubas direktor vastu võtta niipalju, kui õppimisvõimelisi noori tuleb. „Meil vedas väga sellega, et vald ei kehtestanud klassi miinimumtäituvust,“ nentis Mustvee koolide juht.
„Eks ikka oma valla lapsed tulevad, vaevalt, et meile üle Eesti rahvast kokku voolab. Võibolla tahavad meil õppida ka mõned Kallaste noored. Ainult eestikeelset gümnaasiumiklassi me ei ava. Ei näe põhjust pakkuda Avinurme gümnaasiumile konkurentsi. Usun, et nii saame oma vallas paremini kahe gümnaasiumiga toimetatud,“ rääkis Kivimurd-Tarelkina.
Teise Mustvee valla gümnaasiumi, Avinurme gümnaasiumi direktor Urve Tooming rääkis, et nemad pole varemgi sisseastumiskatseid teinud. Enamasti on lapsed kooli tulnud kohalikust põhikoolist ja lähikoolidest. „Tavaliselt on märtsis olnud avatud uste nädal, kui ümbruskonna koolide omad on saanud tulla ja uurida meie kooli kohta. Vaatame ikka tunnistusi, sest õppimine peab korras olema ja õppemotivatsioon selgub vestluse käigus,“ selgitas Tooming, kes praegu veel kiiret väga ei tunneta. „Kas või kuidas vestelda, ei selgu niikuinii enne mai keskpaika, sest sinnamaani kestab eriolukord. Ka varasematel aastatel oleme uksed uutele tulijatele veel augustis lahti hoidnud. Meie oma põhikooli lõpetajatest on jäänud siia gümnaasiumisse tavaliselt umbes pooled,“ ütles Tooming.
Põltsamaa ühisgümnaasiumi direktori Aimar Arula sõnul on kõik praegu pausi peal. „Avaldusi võtame juba vastu, aga neid on ka oma kooli lastelt vähe tulnud. Loodame avada kaks klassi ja mida suuremad seda parem,“ selgitas Arula.
Sel aastal vaadatakse Põltsamaal rohkem tunnistusi ja otsustatakse vestluse põhjal. „Oleme arutanud ka kaugvestluse teemat, aga ootame kõigepealt ära 18. mai ja vaatame, kuidas asjad lähevad. Enamasti on meil 30–40 protsenti gümnasiste tulnud väljastpoolt Põltsamaa linna. Eks meil ole muidugi tagamaa ka, aga arvan, et see on väikese koha kohta päris hea tulemus,“ ütles Põltsamaa ühisgümnaasiumi direktor.
Maakonna ainukese riigigümnaasiumi, Jõgevamaa gümnaasiumi direktor Priit Põdra kinnitas Vooremaale, et registreerimine gümnaasiumisse käib endiselt ja kooli kodulehe kaudu on võimalus end kirja panna. „Praegu on registreerunud üle 70 õpilase. Kui lähinädalatel selgub, kas, mil moel ja millal saame koolimaja ruumidesse naasta, saadame kõigile registreerunutele välja sellekohase info.
Hoolimata eriolukorrast vastuvõtutingimustes muudatusi pole – endiselt analüüsime õpilase senist õppeedukust põhikoolis ja vestleme, et tutvuda õpimotivatsiooni, hobide, silmaringi ja isiksusega ning õppeedukuse ja vestluse koosmõjul saadud punktide tulemusel vastuvõtmise otsus sünnibki,“ lisas Põdra.
Seevastu Palamuse O. Lutsu gümnaasium on otsustanud edasi minna tavapäraste katsetega. Kooli direktori Siiri Sõmera sõnul on katsed mõeldud teha 20. mail. „Ootame noori oma kooli. 2 + 2 põhimõtet saame ilusti järgida. Kavas on tavapärane test ja õpilaskandidaatide motivatsiooni selgitab vestlus. Loodame vestlused ja kohtumised ikka ära pidada, sest 15. maist lubatakse väikestes rühmades õppetööle lõpuklasside lapsed. Kui see ei peaks õnnestuma, valmistame ette veebikatseid ja videosilla kaudu toimuva vestluse,“ rääkis Sõmer.

ANRA KIRNA

blog comments powered by Disqus