Gümnaasiumi riigieksamite valiku tähtaeg läheneb

Kooli varem lõpetanud isikud peavad oma riigieksamite valikust Riiklikule Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskusele teada andma samuti 21. jaanuariks, kasutades internetipõhist registreerimist riigiportaali päringukeskkonnas www.eesti.ee ,  saates postiga avalduse aadressil Lõõtsa 4, 11415 Tallinn või täites avalduse eksamikeskuses kohapeal. Avalduse vormi leiab REKKi kodulehelt www.ekk.edu.ee

Viis lõpueksamit, neist kolm riigieksamid

Gümnaasiumi lõpetamiseks tuleb sooritada vähemalt viis lõpueksamit, millest vähemalt kolm peavad olema riigieksamid. Kõikidele gümnaasiumilõpetajatele  on kohustuslik kirjand; muu õppekeelega koolis ka eesti keele kui teise keele riigieksam. Kõikide teiste riigieksamite puhul on gümnaasiumilõpetaja oma valikutes vaba.

Kui gümnaasiumilõpetaja on sooritanud ühe ja sama õppeaine riigieksami kahel või enamal korral mitterahuldavalt, saab ta selle eksami asemel valida mõne teise riigieksami.

Eksamiperiood algab 17. aprillil

Gümnaasiumilõpetaja, kellel esineb spetsiifiline õigekirjahäire (düsgraafia) ning kellel mõnel eelneval aastal jäi seetõttu kohustuslik riigieksam (eesti keel, vene keel või eesti keel teise keelena) sooritamata, saab kooli lõpetamiseks valida mõne teise riigieksami.

Korduveksamite tegijad peavad oma riigieksamivalikust teada andma kooli juhtkonnale  ja samuti 21.jaanuariks 2008.

Riigieksamite periood algab tänavu 17. aprillil eesti keele kui teise keele kirjaliku eksamiga ning lõpeb 13. juunil füüsika riigieksamiga. Riigieksamite toimumise ajad ning muu vajaliku eksamiinfo leiab REKKi kodulehelt www.ekk.edu.ee

MADLI LEIKOP,  REKKi infojuht

blog comments powered by Disqus