Grete-Stina Haaristo näeb Pala kooli tulevikku kogukonnakoolina

Eesti üks nooremaid koolijuhte, Anna Haava nimelise Pala kooli direktoriks valitud 27aastane Grete-Stina Haaristo, peab oluliseks õppeasutuse arengut tugeva kogukonnakoolina.


Tartu ülikooli bioloogina lõpetanud Haaristo omandas õpetajatööks vajalikke teadmisi ja oskusi programmi Noored kooli raames. Grete-Stina Haaristo mõlgutas koolijuhiks saamise mõtteid juba üle aasta, kuid arvas, et need teostuvad kunagi tulevikus. “Et see kõik nüüd ja kohe juhtub, on mulle endalegi veel natuke uskumatu. Mul oli võimalus, millel ei saanud mitte kuidagi minna lasta. Mul on palju ideid, tahan panustada sellesse, et igal õpilasel oleks võimalus omandada kvaliteetset haridust turvalises keskkonnas. Olen töökas ja õpin kiiresti. Olen endas kindel ja tahan seda tööd teha, usun, et saan sellega hästi hakkama. Ma sain ka väga palju toetust ja julgustust ümbritsevatelt inimestelt tööl, kodus ja tutvusringkonnas. Noored kooli programmis läbisin juhtimisalaseid koolitusi, sealhulgas ka koolijuhtimiskoolituse. Kõik need asjaolud kokku motiveerisidki kandideerima ning olen väga õnnelik võimaluse üle.”

Malle Weinrauchi kingades

Haaristo lisas, et “kingad”, millesse ta astus, on äärmiselt suured. “Mulle ametit üleandev direktor Malle Weinrauch on mulle kahe aasta jooksul olnud tõeliseks eeskujuks ja mentoriks. Ta on teinud oma 30 aasta jooksul uskumatult imetlusväärset tööd. Tema kõrgeks aetud latt paneb mind veelgi rohkem pingutama,” lausus vastne koolijuht.

Grete-Stina Haaristo sõnul on Pala kooli roll olla liikumist, loodust ja kohalikku pärimuskultuuri väärtustav, pikkade traditsioonidega ning kvaliteetset haridust (sh ka alusharidust) pakkuv kool. “Selleks, et Pala kool oleks jätkusuutlik ning säiliks edukana ka tulevikus, tuleb senisest enam rõhku panna kogukonnakooli arengule. Õpilaste ja lapsevanemate kaasamine ja nende arvamustega arvestamine on olnud mulle olulised õpetaja ja huvijuhina ning koolijuhina veelgi enam. Kooli tuleb luua tihedas koostöös ja mõttevahetuses lapsevanemate ja teiste kogukonnaliikmetega, teha koostööd kohalike ettevõtete, asutuste, vilistlaste ja elanikega.”

Samuti peab koolijuht vajalikuks arendada õpilastes rohkem 21. sajandi oskusi. “Me ei tea, milline on tulevik praeguses kiiresti muutuvas maailmas ning millega peavad praegused õpilased hakkama saama. Meil on võimalik neile koolis lisaks ainealastele teadmistele anda kaasa ka oskusi ja pädevusi, mis aitavad neil elus hakkama saada. Oskus teha koostööd ja suhelda, mõelda kriitiliselt, olla loov, ettevõtlik ja ennastjuhtiv ning väärtustada hoolivust on need omadused, mida õpilased Pala koolist lisaks väga headele ainealastele teadmistele kaasa saavad.”

Hakatakse õppima robootikat

“Uusi traditsioone ja suundi tuleb kindlasti. Rohkem rõhku hakkame panema õpilaste omaalgatustele ja ettevõtlikkusele ning ettevõtlusõppe rakendamisele. Samuti on plaanis arendada huvitegevust ja avada uusi ringe. Sügisest alustame ka robootikatundidega,” lausus uus koolijuht.

Grete-Stina Haaristo on pärit Tallinnast. Ta lõpetas Tallinna Kristiine gümnaasiumi. Pärast keskkooli suundus Tartusse ning omandas magistrikraadi Tartu ülikoolis bioloogia erialal loomaökoloogia õppetoolis, kus uuris lindude käitumist.

“Kuigi eriala oli väga huvitav, tundsin pärast õpingute lõppu, et see ikkagi pole päris see, millega tegeleda tahan. Nii leidsingi Noored kooli programmi, mis pakkus mulle täpselt seda, mida vajasin – tähendusrikast tööd ja väga palju võimalusi. Õpetajatööst ei teadnud ma muud, kui et see on midagi, mida ma pole kunagi väga teha tahtnud – töö tundus mulle raske ja ühiskonnas alaväärtustatud. Aga otsustasin, et kui ma juba midagi nii hullumeelset ette võtan, siis keeran veel vinti juurde ja lähen õpetajaks kuhugi maakooli, et proovida ära elu väikeses kohas. Nii ma sattusingi täiesti juhuslikult Anna Haava nimelisse Pala kooli. Armusin kooli kohe – ilus ja armas maakool, kus on särasilmsed õpilased ja õpetajad. Asusin tööle loodusõpetuse, inimeseõpetuse ja informaatika õpetajana, lisaks ka kooli huvijuhi ja valla noortekeskuse juhina.”

Noored kooli programmi kohta ütles Grete-Stina Haaristo, et selle raames valitakse igal aastal kakskümmend viis võimekat ja tegusat kõrgharidusega inimest, kes suunduvad kooli õpetajaks. “Läbitakse koostöös Tallinna ülikooliga välja töötatud õpetamis- ja juhtimisoskuste koolitused. Noored kooli pakkus ka väga tugevat turvavõrgustikku tuutorite, ainedidaktikute ja lennukaaslaste näol.”

Grete-Stina Haaristo jätkab väikese koormusega õpetajatööd ka direktoriameti kõrvalt. “Õpetajamet on saanud mulle väga südamelähedaseks ja oluliseks, raske oleks sügisest mitte seista klassi ees ja tunda rõõmu õpetamisest. Samuti usun, et see aitab mul olla lähemal õpilastele ja mõista paremini õpetajate igapäevaseid muresid ja rõõme. Ka klassijuhatamisest ei taha ma loobuda, sest mul on tõesti imetore klass, kellega oleme kaks aastat koos arenenud ja kasvanud ning teinud palju plaane tulevikuks. Tahan nendega koos läbida selle tee põhikooli lõpuni,” rääkis ta.

JAAN LUKAS

blog comments powered by Disqus