Girt Kaarepere edendab Härjanurmes ettevõtlust

Härjanurme kandi ettevõtjale Girt Kaareperele on eriti südamelähedane tegevusvaldkond põllumajandus, mille arendamist ta oma isatalus alustas. Samas teab ta, et konkurentsis püsimiseks ja riskide hajutamiseks on maal mõttekas tegelda üheaegselt mitme majandusharuga.


Girt Kaarepere huvi põllumajanduse vastu algas vanematekodus Saarvälja talus. Tema isa Hain Saarmann oli üks esimesi talunikke Jõgevamaal. Ema Karina Kaarepere osaleb aktiivselt Jõgevamaa Kodukandi Ühenduse tegevuses ja on Härjanurme  maarahvaseltsi eestvedaja.

Girt lõpetas Jõgeval täiskasvanute keskkooli, õppis Tartu kutsehariduskeskuses autoremondilukksepa ja Olustvere teenindus- ja maamajanduskoolis põllumajandustootmise erialal. Enam kui viis aastat tagasi hakkas ta koos venna Renega kodukandis ettevõtlusega tegelema.

Talupojatarkus algab viljavaheldusest 

„Põllumaad on meil 500 hektarit. Möödunud aastal kasvatasime nisu, otra, hernest ja rapsi. Kehvade ilmade tõttu jäid saagid tagasihoidlikeks,” nentis Girt.

„Põllumajandussaaduste hinnad on muutlikud, sõltuvad nõudlusest ja pakkumisest ning olukorrast börsil. Põlluharimises tuleb aga järgida talupojatarkust. Ei saa valida kasvatamiseks vaid seda kultuuri, millel on parajasti kõrgem hind. Et muld viljakas püsiks, on vaja sisse seada külvikorrad. Selle põhimõtte järgi valmistume ka järgmiseks kevadeks,” rääkis ta.

„Põllumajandusmasinad on meil võrdlemisi uued ja nüüdisaegsed,  kõige uuemad on kombain, külvik ja külvitraktor,” rääkis ettevõtja.

Girt Kaarepere tutvustas firma Alvan Blanch kuivatit. „Et sellel on piisavalt võimsust, kuivatame teenustööna ka teiste põllumeeste vilja. Oma rapsi ja teravilja toob siia ka Baltic Agro AS.“

Mitmekülgsus aitab konkurentsis püsida 

Girt Kaarepere sõnul  on põllumajandusettevõtluse arendamisele suuresti kaasa aidanud  PRIA toetused. Et aga majanduslikus mõttes vee peal püsida, peab tänane väikeettevõtja olema multifunktsionaalne. „Meie pakume transpordi- ja metsatööteenust. Meil on olemas korralikud metsa ülestöötamiseks mõeldud traktorid ja veoautod. Ühed ja samad mehed saavad hakkama nii põllutöömasinate kui ka metsamasinatega,“ rääkis Girt.

Tema ettevõtetes on töötajaid kokku veidi alla kahekümne. Väga oluliseks peab ta head  meeskonnatööd, mis tagab tootmises püsiva edu.

„Töö peab ettevõtluses käima aastaringselt. Enda kohta võin öelda, et hea on, kui saan mõne vaba nädalavahetuse. Talus kasvanuna arvan, et  turvalisuse ja stabiilsuse loob ettevõttes ikka pereliikmete kaasamine. Meie ettevõtluses osaleb lisaks Renele ka õde Laura, kelle tööks on dokumentide korrashoid ja mitmesugune asjaajamine.”

Girdi kinnitusel teeb kodus palju tööd ära tema abikaasa Triin, kellega koos püütakse kindlustada turvaline ja rõõmus lapsepõlv 12aastasele Vivianile ja kolmeaastasele Roald-Hainile.

„Maamajanduse ja maaelu kui terviku käekäik oleneb suuresti ka laste ja noorte võimalustest kodu lähedal koolis käia ja huviringides osaleda. Siis ei minda maalt ära ja pole ka töötajatest puudu,“ ütles Girt Kaarepere, kes on alates möödunud sügisest ka Jõgeva vallavolikogu liige.

JAAN LUKAS

blog comments powered by Disqus