Gaasitorustikku hakkab rajama EG Ehitus

“Kui leping kahe nädala pärast tõesti sõlmitud saab, võib ehitaja mai lõpus juba kopa maasse lüüa,? arvas riigihanke komisjoni kuulunud maavanem Aivar Kokk. “Lustiverre jõuab maagaas sel juhul arvatavasti oktoobris, Põltsamaale tuleval aastal suve hakul.?

ASi EG Ehitus pakkumine oli majanduslikult soodsaim: selle maht on 48 868 520 krooni (koos käibemaksuga). Teised osalenud, ASid Scanweld ja Amaks, hindasid tööde maksumuse kahe miljoni krooni võrra kallimaks.

Jõgeva-Põltsamaa gaasitorustiku väljaehitamiseks panevad Põltsamaa vald ja linn kumbki välja miljon krooni, 12 miljonit lisab riik ning ülejäänu maksavad kinni AS Eesti Gaas ja soojatootja AS Fortum Termest. Viimane on lubanud välja ehitada ka Lustivere küla sisese madalsurvetorustiku, mis viib gaasi nende klientideni, kes seda kasutada soovivad.

Maaomandiküsimused maavanema sõnul gaasitorustiku väljaehitamisel takistuseks ei peaks saama.

“Maaomanikega, kelle kinnistutelt gaasitorustik läbi veetakse, on eellepingud juba tehtud ning praegu käib notari juures lepingute sõlmimine,? ütles maavanem.

Põltsamaa vallavanema Toivo Tõnson lisas, et riigihanke võitjaks tunnistatud EG Ehitus on gaasirajatiste alal suure kogemusega ning Eesti Gaasi tütarfirmana ka väga huvitatud töö heast tulemusest. Maavanema arvamust, et Lustiverre jõuab gaas juba tänavu sügisel, pidas ta ehk pisut optimistlikuks, küll aga lubas kaaluda ka oma Lustiveres asuva kodu gaasiküttele üleviimist.

“Suurematest gaasitarbijatest tulevad Lustiveres kõne alla hooldekodu, kool, seitse kortermaja ja mõned teisedki objektid,? ütles Toivo Tõnson. “Eks liitumislepingu tingimuste pealt vaadatakse, kas hakata gaasi kasutama või mitte. Igatahes annab gaasi Põltsamaale toomine siinse piirkonna elanikele ja ettevõtjatele võimaluse oma hooneid mugavamalt, automatiseeritumalt ja keskkonda vähem saastates kütta.?

Ettevalmistusi gaasitrassi rajamiseks alustati Jõgeva maavalitsuse initsiatiivil ligemale kaks aastat tagasi.

“Üks Põltsamaa kandi rahvale antud suur lubadus saab nüüd täidetud,? ütles maavanem Aivar Kokk.

Tema sõnul pole Puurmani valda jäävas Sadukülas, kust gaasitorustik samuti läbi kulgema hakkab, veel keegi gaasi kasutamise vastu huvi tundnud.

?Kui sealgi gaasist huvitatuid on, peaksid nad kontakti võtma maavalitsusega või ASiga Fortum,? ütles maavanem.

RIINA MÄGI

blog comments powered by Disqus