Fotokonkurss “Isekeskis raamatuga?

Fotovõistluse eesmärgiks on jäädvustada hetki, mille me veedame raamatuga ehk teisisõnu: fotod peavad olema seotud lugemisega ja seda kajastama.

Fotovõistluse reeglid on järgmised.

1. Osaleda võivad kõik, fotode arv ei ole piiratud.
2. Konkursitööd peavad olema varustatud järgmiste andmetega:
· autori ees- ja perekonnanimi ning vanus;
· autori e-posti aadress, kontakttelefon ja kodune aadress;
· võistlustöö pealkiri.
3. Esitada võib nii värvilisi kui ka mustvalgeid fotosid, nii paberil kui digikandjal (ka digitaalselt korrigeeritud fotosid ning fotomontaaze):
· digifotod CD-l;
· paberfotod mõõtmetega vähemalt 15×20 cm.

4. Korraldajal on õigus kasutada fotosid autoritasu maksmata: avaldada veebis, trükistes, panna välja näitustele ja kasutada muudel kasumit mittetaotlevatel eesmärkidel. Esitatud fotosid ei tagastata.
5. Osaleja vastutab fotode autorluse ning muude andmete õigsuse eest.
6. Töid hindab kolmeliikmeline zürii, juhindudes hindamisel konkursi reeglitest.
7. Auhinnatakse kolme paremat fotot, lisaks antakse välja eripreemiad. Auhindadeks on raamatud. Korraldaja võtab võitjatega ühendust.
8. Võitja kuulutatakse välja ning auhinnad antakse üle 23. aprillil, ülemaailmsel raamatupäeval Jõgeva Maakonna Keskraamatukogus. Konkursi tulemused avaldatakse raamatukogu kodulehel ning kohalikus ajakirjanduses.

Parematest töödest komplekteeritakse fotonäitus “Isekeskis raamatuga?, mis on keskraamatukogus avatud 2.-31. maini 2007. a ning valik fotosid jääb ilmestama raamatukogu interjööri.

9. Fotode hindamisel arvestatakse:
· fotode teema vastavust konkursi ideele ning foto sõnumit;
· oskust tabada hetke, olustikku ja detaile.

10. Digifotod CDl ning paberfotod palume saata postiga või tuua aadressil Jõgeva Maakonna Keskraamatukogu, Veski tn 3, 48106 Põltsamaa. Palume märkida ümbrikule märgusõna “Fotokonkurss? ja lisada kinnine ümbrik nõutud andmetega. Postiga saatmisel palume fotod korralikult pakkida, kaitsmaks neid võimalike kahjustuste eest.

Lisainfot saab korraldustoimkonnalt telefonil 776 2409 (Siiri Õunap) või e-posti aadressil siiri@oberphalen.lib.ee.

Siiri Õunap,
Jõgeva Maakonna Keskraamatukogu lugejateenindusosakonna juhataja

blog comments powered by Disqus