Formaalsused jätavad külmaks

Omavalitsusjuhid suhtuvad kolmapäeval Jõgevamaa Omavalitsuste Liidu volikogu koosolekul toimuvasse uue maavanemakandidaadi esitlemisse leigelt. Põhjuseks ürituse formaalne sisu – nagunii pole võimalik kaasa rääkida, neilt küsitakse arvamust vaid nii-öelda viisakusest. Minnakse kohale, kuulatakse ära — ja kõik.

Küsimus polegi maavanema isikus, vaid paikamääramise süsteemis. Viljandi omavalitsusjuhid ju protestisid süsteemi vastu. Tulemus oli, et keda valitsus tahtis, selle ka paika pani.

Maavanem on riigiametnik ja riik peaks olema huvitatud, et selle koha saaks võimalikult hea kvalifikatsiooniga inimene. 2006. aastal muudetud Vabariigi Valitsuse seaduse järgi aga ei peagi maavanema leidmiseks enam konkurssi korraldama ega esseesid kirjutama, lihtsalt valitsus määrab, keda tahab.

Pole õige, et maavanema koht on täielikult politiseeritud ja määramine käib kusagil poliittagatubades.

Jõgevamaa omavalitsusjuhid on rõhutanud, et praegune maavanema kandidaat peaks oma kohale sobima eelkõige just seetõttu, et ta on kursis maakonna arenguga ja on töötanud riigiasutuses, ettevõtluses ning omavalitsuses. Usutavasti  tuleb tegevus nendes valdkondades  kasuks ka tulevases  maavanema ametis, kus tarvis tunda erinevaid elualasid.

11. august 2009

blog comments powered by Disqus