Flöödimängijad Pärnumaal laagris

Pärnumaal kaunis Tori alevikus täitus 17. augustil kohalik rahvamaja muusikahuvilistest lastest. Nimelt olid Eesti Flöödiühingusse kuuluvad õpetajad 

Ülenurme muusikakooli flöödiõpetaja Heili Mägi sõnul tekkis idee korraldada selline laager juba kevadel, kui Tartu I muusikakooli flöödiõpetaja Anneli Kuusk rääkis, kuidas tema pisike õpilane tundis huvi, kas ta saaks flöödilaagrisse minna. Sellist laagrit õpetajate teada ei olnud, see tuli organiseerida. Koos Pärnu muusikakooli õpetajate Marju Mäe ja Mall Türgiga, kellest viimane õpetab ka Sindi muusikakoolis, ning Jõgeva ja Koeru muusikakoolide õpetaja Kersti Varrakuga organiseeritigi algastme flöödilaager Toris.

Lapsi vanuses seitse kuni kaksteist aastat kogunes laagrisse kakskümmend kuus. Väikesed flöödimängijad olid pärit Pärnumaalt, Tartumaalt, Jõgevamaalt ja Järvamaalt. Juba esimesel päeval hakati harjutama kokkumängu. Kõigest paarikuulise pilliõppekogemusega flöödiõpilased vajasid ka eraldi rühmatunde.

Lapsed tutvusid ka Tori vaatamisväärsustega ning patsutada sai isegi tori hobust. Laagrilistele räägiti flöödi ajaloost, pilli hooldamisest ning lisatarvikute käsitsemisest. Loomulikult toimusid ka võistlused. Esmalt pidid lapsed vastama viktoriini küsimustele ja seejärel sai igaüks demonstreerida kiirust ja osavust noodipuldi lahti- ja kokkupanekus.

Esimesel õhtul tekitas lastes elevust tugev äikesetorm ja voolukatkestused ning kõuehirmus rahvamajja tikkuv külakoer. Nõnda pidi laste nõudmisel õpetaja Anneli Kuusk neile unejuttu lugema. See toimis.

Juba laagri teisel päeval tuli lastel esineda Tori kirikus äsja selgeks õpitud paladega. Musitseerisid ka õpetajad. Flöödimuusika ilmestamiseks oli appi kutsutud kontsertmeister Krista Jalango. Esinejad said sooja aplausi kohalikult rahvalt ja juhuslikult ekskursiooniga kirikusse sattunud soomlastelt.

Kolmanda päeva hommikul anti omandatule viimane lihv, sest keskpäeval tuli esineda lõppkontserdil lapsevanemaile. Anneli Kuuse sõnul meeldis esinemine nii publikule, õpetajatele kui ka esinejatele endilegi.

HEIGO MÄGI

blog comments powered by Disqus