Filmipäevad Põltsamaal vabariigi juubeli puhul

Näidatakse James Tusty ja Maureen Castle Tusty dokumentaalfilmi “Laulev revolutsioon” ning kroonikakaadreid “Seda me peame mäletama”. Viimase on kindral Johan Laidoneri Selts koostöös MTÜga Kulter kokku pannud Eesti Vabadussõja ajalugu ja vabariigi sündi kajastavate kroonikafilmide põhjal ning see kajastab sündmusi, mis panid aluse Eesti Vabariigile.

Kumbagi filmi näidatakse Põltsamaa Ühisgümnaasiumi aulas mõlemal päeval kaks korda. Ennelõunased seansid on mõeldud õpilastele ning praegu on vaatama registreerunud koolilapsi peale Põltsamaa linna ja valla ka Pajusi, Kolga-Jaani ning Imavere vallast. Kell 17 algavatele seanssidele on mõlemal päeval oodatud aga kõik huvilised.

Eesti taasiseseisvumisest jutustav dokumentaalfilmi “Laulev revolutsioon”, mida demonstreeritakse 7. veebruaril, on ameeriklastest abielupaar James ja Maureen Tusty teinud eelkõige USA turule suunamiseks. Seepärast võib leiduda selles meile üldteada selgitusi, mis aga filmi väärtust sugugi ei peaks kahandama. Pigem vastupidi ? see on emotsionaalne kajastus eestlastest kui rahvusest ja meie püüdest vabaduse ning enesemääramise poole. Filmi Eesti-poolne produtsent Piret Tibbo-Hudgins on öelnud: “Senised linastused Eesti noortele on näidanud, et film läheb neile nii teabe saamise kui emotsionaalse laengu poolest väga korda. Noored on öelnud, et film asetas koolis õpitud faktid terviklikku pilti ja et nad adusid ajaloolisi sündmusi esimest korda ülevaatlikult ja ühtse protsessina.” Põltsamaa linnavalitsuse haridus- ja kultuurinõunikul Kadri Sunil oli seda filmi võimalus näha 2006. aasta Pimedate Ööde Filmifestivali avamisel. “Ma olin filmist liigutatud, sest elavalt tulid meelde ajaloolised sündmused, kus ma teismelisena koos vanematega olin osalenud. Seetõttu olin algul veidi üllatunud, kui märkasin publiku hulgas ka pisarateni liigutatud lapsi, kes laulva revolutsiooni ajaks polnud veel sündinud. See annab tunnistust sellest, et film puudutab tugevalt kõigi vaatajate südameid, ka nendel, kel puudub isiklik side laulva revolutsiooniga. See seletab ka, miks filmi on saatnud soe vastuvõtt USAs,” ütles ta.

 Kroonikakaadreid “Seda me peame mäletama” on 8. veebruaril lubanud kommenteerima tulla ka ajaloolane-arheoloog Mati Mandel Eesti Ajaloomuuseumist.

VAIKE KÄOSAAR

blog comments powered by Disqus