FIE-del tasub kiirustada

Aastaid on enamik Eesti füüsilisest isikust ettevõtjaid (FIEd) olnud registreeritud Maksu- ja Tolliameti (MTA) maksukohustuslaste registris. Juba möödunud aastast on nii MTA kui ka justiitsministeerium teinud teavitustööd, et 2009. aasta jooksul peavad kõik MTA registris kirjas olevad FIE-d registreerima end ümber äriregistrisse.

Ehkki aasta lõpp pole enam mägede taga, ei ole praeguseks enam kui 21 000 füüsilisest isikust ettevõtjat end ümber registreerinud. Isegi kui arvata, et osa neist tegelikult ei tegutse ja nad lasevad ennast registrist kustutada, siis ikkagi tähendab selline seis, et tuhandetel registreerimata, ent tegevust jätkavatel FIE-del tuleb järgmisel aastal tõsiseid maksuprobleeme.

Miks selline muudatus üldse vajalik on? Erinevalt MTA registrist on äriregistris kättesaadavad kõik registripidajale esitatud andmed. Lisaks on FIE-l võimalik kanda äriregistrisse prokurist ehk esindaja, kelle volitused nähtuvad äriregistrist, ning seada oma majandustegevusega seotud vallasvarale laenutagatisena kommertspant. FIE-de kandmine äriregistrisse võimaldab ühest allikast saada tervikliku ülevaate kõigist registreeritud ettevõtjatest ning leida valdade-linnade ja maakondade kaupa kõik otsitava tegevusalaga tegelejad.

Nõuded ärinimele ja põhitegevusalale

FIE-t ei saa äriregistrisse ümber registreerida automaatselt, vaid see käib tema enda avalduse alusel. Põhjus on selles, et äriregistri pidajal pole andmeid MTA registris kirjas oleva  FIE kavandatava ärinime ja põhitegevusala kohta. Kui FIE-d registreerida ümber automaatselt, oleks äriregistris üsna tõenäoliselt mitu samanimelist ettevõtjat.

FIE ärinimi peab olema selgesti eristatav teistest samas registripiirkonnas äriregistrisse kantud ärinimedest. See peab sisaldama ettevõtja ees- ja perekonnanime ning võib sisaldada muid täiendeid (näit Juku Juurika kingsepatöökoda). Kui FIE-st talupidaja ärinimi sisaldab talu nime, siis ei pea ärinimes ees- ja perekonnanime olema, kuid talu nimega maatükk peab olema kantud kinnistusraamatusse ning ettevõtjal peab olema õigus seda kasutada omanikuna, kasutusvaldajana või rentnikuna.

Ümberregistreerimisel tuleb FIE-l esitada ka andmed oma kavandatava põhitegevusala kohta ning teatada põhitegevusala muudatusest, kasutades Eesti majanduse tegevusalade klassifikaatorit (EMTAK).

Raamatupidamine ja maksustamine ei muutu

Seadusemuudatus on põhjustanud kuulujutte, nagu tähendaks registrivahetus FIE-le automaatselt kohustust tasuda käibemaksu, esitada majandusaasta aruandeid ja pidada tekkepõhist raamatupidamist. Need on eksiarvamused. Ümberregistreerimine äriregistrisse ei too kaasa muudatusi FIE raamatupidamises ega tema tulumaksudeklaratsiooni esitamise kohustuses MTA ees. Ainus lisanõue on see, et FIE peab koostama äriregistris registreerimise kuupäeva seisuga ettevõtte bilansi, milles kajastatakse ettevõtte tegevuseks määratud vara. 

Kui FIE tegutseb hooajaliselt või ajutiselt või peatab oma tegevuse, siis on tema enda huvides teavitada sellest äriregistrit: kui tegevus on peatatud, ei pea ka maksma ettevõtlusmakse, hooajalise ja ajutise tegevuse puhul tuleb seda teha vaid tegutsemise perioodil.

FIE, kes ei esita õigeaegselt avaldust ümberregistreerimiseks, jääb äriregistrisse kandmata ja kustutatakse ka maksukohustuslaste registrist. Selline FIE ei tohi ettevõtjana edasi tegutseda enne, kui ta on esitanud avalduse enda kandmiseks äriregistrisse.

Kuidas registreerida

Maksukohustuslaste registris olevatele FIE-dele on ümberregistreerimine äriregistrisse riigilõivuvaba. ID-kaardi abil saab digitaalallkirjastatud avalduse esitada tasuta ettevõtjaportaali kaudu. Ettevõtjaportaal asub aadressil https://ettevotjaportaal.rik.ee/. See on mugavaim lahendus, sest avalduse esitamiseks tuleb täita vaid etteantud infoväljad.

Need, kes arvutit ei kasuta, peavad avalduse esitamiseks pöörduma notari poole. Kui FIE koostab avalduse ise, on notaritasu avaldusel oleva allkirja kinnitamise eest 200 krooni; kui avalduse koostab notar, läheb see koos allkirja kinnitamisega maksma 485 krooni (notaritasule lisandub käibemaks). Registrit pidavasse kohtusse pole FIE-l vaja minna, sest notar esitab avalduse täiendava tasuta ise äriregistri pidajale. Eestis on ametis 100 notarit, kes tegutsevad hajutatuna üle riigi. See muudab FIE-dele registreerimise lihtsamaks.

FIE-d, kellele ümberregistreerimise nõue ei kohaldu (st kes ei tule äriregistrisse otse maksukohustuslaste registrist) või kes jätavad avalduse ümberregistreerimise perioodil esitamata, peavad äriregistrisse kandmisel tasuma riigilõivu 200 krooni.

Täpsemat infot FIE-de ümberregistreerimise kohta võib leida nii </span>MTA kui justiitsministeeriumi kodulehel (näit http://www.just.ee/fie). 

iii

MARKO AAVIK, justiitsministeeriumi asekantsler

blog comments powered by Disqus