Fantaasiarikaste noorte projekt sai Brüsselis tunnustuse osaliseks

Euroopa noortenädala ?Noored võtavad sõna? üritustele Brüsselis sõitsid Jõgevamaa puuetega noorte ühingu juhatuse liikmed Ingrid Persmann, Endre Varik ning aktiivsed liikmed Riiko ja Raiko Hansen. Koos enam kui 200 noorega 26 teisest Euroopa riigist osaleti autasustamistseremoonial, konverentsil ning aruteludel, kus kõneks Euroopa tulevik noorte silmade läbi.

Koos olid erinevate puuetega noored
Õiguse Euroopa noorte tippsündmusel osalemiseks andis noorteühingu 2004. aasta suvel Voore külalistemajas läbi viidud projekt ?Fantaasia suvelaager puuetega noortele?. Laagris olid koos füüsilise, nägemis-, kuulmis-, vaimu- ja meelepuudega ning psüühiliste häiretega noored kuuest Lõuna-Eesti maakonnast, koos tugiisikutega 76 inimest. Tegeldi kunsti, käsitöö, näitlemise, laulmise ja tantsimisega, käidi ekskursioonidel.

Ainulaadseks tegi ettevõtmise asjaolu, et koos olid erinevate puuetega inimesed ning projekti algatajad ja juhtijad olid ise puuetega noored. ?Puuetega inimesed korraldavad tavaliselt oma üritusi puudeliigiti eraldi,? selgitas laagri korraldustöös kaasa aidanud maavalitsuse sotsiaaltöö peaspetsialist Aime Meltsas. ?Tähelepanuväärne oli seekord ka, et nelja päeva jooksul ei kuulnud kelleltki ühtki kurtmist, puudest tulenevatele raskustele vaatamata olid kõik äärmiselt rõõmsad ja tegutsemisaltid.?

Projekti rahastasid Euroopa Ühenduse programm Euroopa Noored ja Hasartmängumaksu Nõukogu. Euroopa Noored Eesti Büroo esitas õnnestunud projekti üle-euroopalise auhinna nominendiks.

Nominentidest valis rahvusvaheline ?ürii Brüsselis välja 25 lõppvooru pääsenut, kes omakorda jagati viide kategooriasse: 1) Kodanikuaktiivsus kohalikul, regionaalsel ja riiklikul tasandil, 2) Märkimisväärne osalemine Euroopa Vabatahtlike Teenistuste raames, 3) Noorsooinformatsioon noortelt ja noortele, 4) Noorte ettevõtlikkus ning 5) Noorte sotsiaalset kaasamist toetav võitlus rassismi ja ksenofoobia (viha või kartus võõraste suhtes) vastu.

Lisaks fantaasiarikaste noorte laagriprojektile esindasid 25 väljavalitu hulgas Eestit veel kaks noorte ettevõtmist: Euroopa Liiduga ühinemist innustanud rahvahääletuse eelne kampaania ning lastekodulaste laulude CD-kogumik, mis peegeldab Eesti uue põlvkonna keerulist, Lääne ja Ida kultuuride mõjutustega identiteeti.

Jõgeva noorte laagriprojekt konkureeris esimeses kategoorias. Peaauhinna selles kategoorias andis Euroopa Komisjoni president José Manuel Barroso Taani noorte projektile. Taanlased lõid nõuandla, mis abistab hättasattunud tütarlapsi, leides neile tugiisikud eakaaslaste hulgast. Ka Ingrid Persmanni arvates vääris just see projekt esikohta, muu hulgas ka sellepärast, et tegemist on jätkusuutliku tegevusega. Ülejäänud neli samas kategoorias olnud projektid, mille hulgas lisaks Eestile Prantsusmaa, Saksamaa ja Läti noorte eduka ettevõtmise aruanne, jagasid ühiselt n-ö teist kohta. Sama tulemusega lõppes auhindamistseremoonia ka ülejäänud kahele Eesti projektile.

Vahemik laste ja täiskasvanute vahel

Ingrid Persmann ja Endre Varik hindavad väljajõudmist Euroopa parimate noorteprojektide hulka uskumatult heaks saavutuseks. Tegemist oli ühingu esimese suurema ettevõtmisega, mis õigupoolest andiski noortele julguse moodustada ametlik mittetulundusühing nimega Jõgevamaa Fantaasiarikkad Noored.

Täna kuulub ühingusse 15 liiget. Vanuse alampiir on 14 aastat, ülempiiri Ingridi sõnul aga pole: ?Meiega koos võib tegutseda igaüks, kes tunneb end noorena.? Pooled liikmed elavad meie maakonnas, teine pool aga mujal Eestis. ?Ootame uuteks liikmeteks fantaasiarikkaid noori üle Eesti, mitte ainult Jõgevamaalt,? ütleb Ingrid. Täpsemat infot ühingu kohta saab veebilehelt www.zone.ee/jogevan.

Ühingu liikmed käivad koos Jõgevamaa Puuetega Inimeste Kojas. Märtsis korraldab ühing teabepäeva. Nüüd jaanuaris aga käivad ühingu liikmed koos Otepääl suusamõnusid nautimas. Tihe koostöö seob noori Jõgevamaa Puuetega Laste Vanemate Ühinguga, ühiselt korraldatakse ka näiteks jõulupidusid.

?Püüame täita teatud vahemikku lastele ja nende vanematele ning täiskasvanutele suunatud puuetega inimeste organisatsioonide vahel,? täpsustab Ingrid fantaasiarikaste noorte kohta.

Kindlasti andis kõrgetasemeline tunnustus meile impulsi ühingu tegevust hoogustada, tunnistavad Ingrid ja Endre. Et mullusuvises laagris osalejatelt saadi rohkesti positiivset tagasisidet ning mitmed on küsinud, millal jälle laagrisse saab, plaanivad ühingu eestvedajad korraldada tulevikus samalaadse laagri. Nad loodavad, et leiavad ka projektiks vajaliku omaosaluse.

Noored kujundavad Euroopat

Ajaliselt kõige suurema osa Brüsselis toimunud mitmepäevasest konverentsist ?Noored võtavad sõna? hõlmasid arutelud erinevates töötubades. Arutleti, kuidas noori Euroopa asjadesse ja arengusse paremini kaasata, üheks võtmeküsimuseks oli ka võitlus tööpuuduse ja sotsiaalse eraldatuse vastu.

Euroopa noortenädal andis noortele suurepärase võimaluse kujundada Euroopa arenguteid, sõnastas hariduse ja kultuuri volinik Jan Figel foorumi tähtsuse.

Noortenädala ürituste kõrvalt jäi fantaasiarikastel noortel mahti vaadata Brüsseli vanalinna ja teisi vaatamisväärsusi. Endret üllatas, et kui Eestis ollakse väga ranged nn euronõuete täitmise kontrollimisel, siis euroliidu pealinna paljudes kohtades ta nii kõrgete nõuete järgmist ei kohanud. ?Mõned hügieeninõuded on Eestis kindlasti ülearused,? arvab ta.

Ingrid ja Endre räägivad, et väga huvitav oli Euroopa Liidu juures asuva Eesti Alalise Esinduse külastamine. ?Kohtusime ata?ee Kalmer Kursiga, kes on pärit Jõgevamaalt. Tema töövaldkonnaks Brüsselis on haridusküsimused, ta tegeleb haridus- ja noortepoliitikaga ning kutsetasemete tunnustamisega teistes riikides.?

Programmi ?Euroopa noored? käivitas Euroopa Komisjon kuue aasta eest, et innustada 15-25 aastasi noori üles näitama initsiatiivi, solidaarsust, aktiivset osavõttu ja loovust. Programm soodustab kultuuridevahelist mõistmist ja üldist tolerantsi ning on suunatud eeskätt nendele noortele, kelle võimalused ühiskonnas kaasarääkimiseks on n-ö keskmisest väiksemad.

ANDRES LOORAND

blog comments powered by Disqus