EVP-de kasutamise tähtaeg pikeneb

EVP-de väljaandmise tähtaega pole kavas pikendada. Seega lõpeb erastamisväärtpaberite väljaandmine tänavu 31. detsembril.

EVP-de väljaandmise ja kasutamise tähtaegu on varem korduvalt pikendatud põhjendusega, et omandireformi protsessid, milles EVP-del on oluline vahendusroll, ei ole veel lõppenud.

Rahuldamata kompensatsiooninõuded ja kasutamata EVP-d hüvitatakse rahas. Eelnõus seisab, et isikud, kes saavad kompensatsiooni EVP-des vahetult enne väljaandmise lõpptähtaega, peaksid olema võimalikult sarnastes tingimustes isikutega, kes pärast seda tähtaega hakkavad saama rahalist kompensatsiooni.

Seda eesmärki silmas pidades kavandatakse kompensatsioonide ja kasutamata EVP-de eest hüvitiste viivitusega ja ositi väljamaksmine kuni viie aasta jooksul. Erastamisväärtpaberite keskregistri aruande kohaselt oli 14. novembri seisuga kasutusarvetel 570 miljonit EVP-d.

VOOREMAA

blog comments powered by Disqus