Eurot toetades aitame iseennast

Teisipäeval Riigikogus peetud koalitsioonierakondade seminaril arutati Eesti osalemist Euroopa finantsstabiilsuse fondis.

Rahvusvahelised finantsturud ootavad euroala poliitikutelt kiiret ja otsustavat tegutsemist. Nii nagu Euroopa, nii on ka ilmselgelt Eesti huvides euroala finantsstabiilsus ja ühise turu toimimine. Seda enam, et Eesti rahandus on korras ja turgude usaldamatus Euroopa Liidu majanduse vastu tähendab usaldamatust ka meie vastu.

Eesti on juba saanud ja saab ka tulevikus Euroopa Liidu majandusruumis ja euroalas osalemisest palju kasu. See on kindlasti üks põhjus, miks peame olema selle raames ka ise solidaarsed. Euroala liikmesriigid on kokku leppinud, et finantsstabiilsuse fondi raamlepingu muudatused kooskõlastatakse ja kinnitatakse rahvusparlamentides septembrikuu jooksul. Euro selle aasta alguses kasutusele võtnud Eesti puhul seisab ees ka liitumisotsus.

See tähendab Riigikogule ja Riigikogu komisjonidele pingelisi ja pikki tööpäevi nii käesoleval kui ka järgmisel nädalal. Riigikogu Euroopa Liidu asjade komisjon tegeles Finantsstabiilsuse Fondi küsimustega praktiliselt kogu suve, loodetavasti kulgeb arutelu ka teistes komisjonides ja suures saalis konstruktiivselt.

Põhiküsimus on selles, et mõned Euroopa riigid on aastaid eiranud euro kasutuselevõtuga kehtestatud reegleid. Nii euroalas kui väljaspool on mitmeid suure võlakoormaga riike, kes peaksid praegust turgude usaldamatust võtma äratuskellana – see on viimane võimalus oma koduriigis asjad ise korda saada, koos raha küsimisega IMFst ja EFSFst loobuvad nad suuresti  ka oma otsustusõigusest.

i

AIVAR SÕERD, Riigikogu rahanduskomisjoni liige

blog comments powered by Disqus