Eurot toetab ja tunneb paremini haritud ja noor eestlane

Uuringu andmeil on Eesti elanike faktiteadmine eurost hea. 81% küsitletuist teadis euro ja Eesti krooni kurssi. Kõrgharidusega ja suurema sissetulekuga inimestest eksis euro kursi määratlemisel vaid üks kümnest. Euroga seoses kardavad inimesed kõige enam seda, et hinnad võivad tõusta (64%). Samuti kardetakse, et väheneb palkade ja säästude väärtus (28%). Veerand elanikkonnast (25%) kahetseks krooni kadumist. Mingeid muresid ei tunne euro kasutuselevõtuga seoses 11% vastanuist. Eesti kuulumist Euroopa Liitu toetas novembris 65% küsitletutest. Ajavahemikel 2.-11. november ja 16.-23. november 2005 viis TNS Emor Omnibuss-küsitluse raames läbi uuringu 993 15-74-aastase Eesti elaniku seas. Nendest 732 vastajat olid valimisealised Eesti Vabariigi kodanikud. Uuringu tellija on Riigikantselei. VOOREMAA

blog comments powered by Disqus