Europrojekti vastu suur huvi

Esmaspäeval kogunesid Põltsamaa linna ja piirkonna koolide esindajad Kamari seltsimajja, kus arutati raha taotlemise võimaluste üle EL-i struktuurifondi meetme Kooli poolelijätmise vähendamine, haridusele juurdepääsu suurendamine ning õppekvaliteedi parandamine” alameetmest „Kaasav, turvaline ja mitmekesine üldharidus”.

Põltsamaa linna haridus- ja kultuurinõuniku Kadri Suni sõnul tunneb projekti vastu huvi väga suur hulk haridusasutusi ning seetõttu on ka konkurents raha taotlemiseks äärmiselt tihe. Selle projekti raames on võimalik taotleda 500 000 kuni kaks miljonit krooni.

Kadri Suni teada pole Põltsamaa piirkonna haridusjuhid konkreetsemalt otsustanud, kuidas raha kasutada võiks. Esmalt tuleb ära oodata konkursi tulemused. Raha kasutamise eesmärgi võiks lühidalt sõnastada: Põltsamaa kui atraktiivne õpikeskkond”.

Eeskätt võiks selle projekti raames kasutada Põltsamaa piirkonda kui ajaloolises ja kirjanduslikus mõttes väärtuslikku keskkonda. Kaugemas perspektiivis võiks iga tõsine ajalooõpetaja nõuniku hinnangul tahta tulla Põltsamaale ajalootundi läbi viima, olgu siis teemaks Liivimaa ajalugu või periood, mil valitses rokokoo-stiil.

Projekt peab raha taotlemiseks valmis olema mai lõpuks, selle läbivaatamiseks kulub kolm-neli kuud.

TOOMAS REINPÕLD

blog comments powered by Disqus