Euroopa Liidu kalandusvolinik lubas toetusi ka siseveekogude kaluritele

Jõgevamaal külastas Euroopa Liidu juhtiv kalandusametnik Härjanurme Kalatalu, Tartumaal aktsiaseltsi Kallaste Kalur.

Euroliidu kalandus- ja merendusvolinik Joe Borg külastas Eestit esimest korda ja viibis siin põllumajandusministeeriumi kutsel. ?Kutsusime volinik Borgi Eestisse eelkõige eesmärgil anda talle ülevaade sisevete kalanduse olukorrast ja probleemidest. Lähtudes Euroopa Liidu Kalandusfondi määrusest, on just meie sisevetekalandus ja laevade moderniseerimine kaks lahendust vajavat probleemi,? kommenteeris põllumajandusminister Ester Tuiksoo.

Käis kaluripaadiga Peipsil

?Pidasime igati oluliseks tutvustada Joe Borgile Eestit kui tugevat merendus- ja kalandusriiki ja samuti Peipsi järve, mis on Euroopas suuruselt viies järv,? lausus keskkonnaminister Villu Reiljan. Eurovolinikule korraldati ka kalalaevaga sõit Peipsil. “Tahaksin kaasa aidata sellele, et sisemaa kalandusettevõtted saaksid samasugust toetust kui mereäärsed kalandusfirmad. Ühtlasi on vaja reguleerida ka muid meetmeid, täpsemalt seda, et kalandusfondi raha jõuaks ka keskmise suurusega ettevõtjateni. Niisugustel ettevõtetel peab olema juurdepääs sellele rahale,? tõdes Borg.

Samas märkis ta, et rannikuäärsetele kaluritele mõeldud toetused ei vähene, vaid suurenevad. Ühtlasi peab volinik tarvilikus Euroopa Liidu poolset kaasaaitamist kalalaevade moderniseerimisele.

Siseveed arvestatav kalandusharu

Põllumajandusministeeriumi kalamajandusosakonna juhataja Eve Külmallik ütles, et nende sooviks oligi leida toetust pingutustele, mida on tehtud läbirääkimistel Euroopa Kalandusfondiga. “Siseveed peaksid saama Euroopa Kalandusfondi määrustikku sisse ühe arvestatava kalandusharuna,” kinnitas Külmallik.

Joe Borgi visiidi mõju Eesti kalanduse käekäigule hindas positiivseks ka kogenud kalandusspetsialist, keskkonnaministeeriumi nõunik Lauri Varja. ?Eesti on osa Euroopa Liidust, kus kehtib ühtne kalanduspoliitika. Seega tuleks koostada ka arengukava, mis hõlmab Eesti kalandust tervikuna,? märkis Varja.

Puurmani vallas külastasid Joe Borg ja tema saatjaskond kalatalu Härjanurmes. Kalatalu peremees Aarne Liiv andis ülevaate ettevõtte saamisloost ja tutvustas kalatiike. Volinik Borg sai proovida ka kalatalus valmistatavaid erinevaid roogasid.

?Ma andsin Joe Borgile edasi sõnumi, et Eestis võiks kasvatada väga palju rohkem kala kui praegu. See parandaks nii tööhõivet kui ka impordi ja ekspordi tasakaalu. Eesti ja Taani on pindalalt peaaegu võrdsed, et kuid kala püütakse Taanis 90 korda rohkem kui Eestis,? lausus Aarne Liiv.

Esmaspäeval esines Joe Borg ettekandega Tallinnas toimunud kalanduskonverentsil.

JAAN LUKAS

blog comments powered by Disqus