Euroopa kutsevõistlused tõid koolile toetajad

2015. aastal Eestis Luua metsanduskooli eestvedamisel peetavad Euroopa metsandusõpilaste kutsevõistlused ärgitasid kaht tehnikafirmat, Stihli ja Husqvarna Eesti esindust, kooli ja ka kumbki üht võimalikku tulevast võistlejat toetama.

Kummagi firma juht ei osanud esialgu öelda, kui suurest summast jutt käib. Reedel said toetuslepingud nii Husqvarna kui ka Stihli Eesti esinduste ja kooli vahel allkirjad.</p>

Luua metsanduskooli direktor Haana Zuba-Reinsalu ütles, et koolil on turvatunne suurem, kui jätkub koostööpartnereid. “See on ainulaadne koostööleping, me pole ühegi õppevahendite tarnijaga varem midagi taolist praktiseerinud,” märkis koolijuht.

Tema sõnul on toetusleping oluline just seetõttu, et esmatähtis on õpilane ja tema turvalisus ning loodussõbralik tööviis. 

Eestis raievõistluste korraldamisel kõrge tase

Husqvarna Eesti tegevjuht Jaanus Vahesalu ütles, et nemad on aastaid toetanud maailmameister Andres Oleskit, kes võistleb esimesest võistlusest alates Jonseredi saega.

“Meie viimaste aastate koostöö temaga on olnud väga positiivne. Eestis on peetud kaks rahvusvahelist Husqvarna raievõistluste laagrit. Eestis käinud välisvõistlejad on siinsete oludega ja laagri korraldusega rahule jäänud. Korraldusmeeskond on tõsist tööd teinud ning seda on ka mujal maailmas tunnustatud. On käibel termin “võistlus Eesti moodi”, mis tähendab näiteks laasimisel täpselt rahvusvaheliste reeglite järgi sisselõigete kontrollimist. Teistes lähiriikides vaadatakse paljudele asjadele n-ö läbi sõrmede,” nentis Vahesalu.

Stihli Eesti esinduse, osaühingu Farron Tehnika tegevjuht Airon Põlda kinnitas, et õpilaste toetamine tähendab, et tekib ka suurem huvi kooli ning metsanduserialade vastu. Firmale tuleb see tagasi nii, et mida rohkem professionaale, seda paremini teatakse, mida ja kuidas peab tegema. “Vahetu tagasiside kõige uue kohta on meie jaoks ülioluline; siis me teame, millised on eelistused ja soovid,” lisas ta. 

Õpilased ja õpetajad viiakse uuega kurssi

Husqvarna Eesti on valmis uudistoodete ja uute tehnoloogiate tutvustamiseks. “Meie saame metsanduskooli õpilastelt ja õpetajatelt hindamatut tagasisidet, see on meie kui tootja esindaja jaoks oluline,” kinnitas Jaanus Vahesalu.

Luua metsanduskooli direktoril oli hea meel selle üle, et koolile tuleb toetus saevarustuse hankimiseks ja saeklasside sisustamiseks. “Meil peab olema ajakohane nüüdisaegne tehnika kasutada,” nentis ta.

“Õigete töövõtete ja –vahendite kasutamist tuleb õppida varakult. Kui on omandatud valed harjumused, siis on hiljem väga raske ümber õppida ja oma käitumist muuta,” tõdes Vahesalu.

Oluline on ka õpetajate varustamine uue ja ajakohase teabega, mida koostööleping kahe firma esinduse ja kooli vahel samuti soodustab. “Õpetajad peavad olema teadlikud tehnilistest ja tehnoloogilistest uuendustest. Kui midagi uut tuleb, siis viiakse meie õpetajad infoga kurssi ning nad saavad osaleda koolitustel,” lisas ta.

Koolil on olemas vastavad praktikabaasid ning metsafirmad saavad oma töötajaid Luual koolitada ning samuti neile uut tehnikat tutvustada.

Kool õpetab lisaks metsameestele välja ka maastikuehitajaid. Ka neil on oluline uuemat tehnikat tunda.

Veel märkis koolijuht, et raievõistlusi alustavale noorele on firma toetus määrava tähtsusega. Kes toetuse saavad, seda koolijuht praegu öelda ei osanud.

“Kuulutame välja konkursi ja loodame leida soovijad. Raielaagrid võistlustel osalemiseks ja noorte ettevalmistamiseks on meil kenasti käima läinud ning Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK) toetab nende läbiviimist. Tänavu on alustanud üle aegade suurim rühm. Kui meil tuleb noortele ka tugi, siis on neil kergem toime tulla,” rääkis  Haana Zuba-Reinsalu.

Tema hinnangul on kooli ülesanne õpilasi ka raievõistlusteks ette valmistada ning neid süvendatult treenida. “Raievõistlused on metsaõppe loomulik koostisosa,” rõhutas koolijuht.

Euroopa metsandusõpilaste kutsevõistlustel löövad tavaliselt kaasa 16 -18 riigi esindused. Kooli jaoks on tegemist väga tõsise projektiga, mis vajab tegelikult kogu sektorilt mõistmist ning ka toetust.

i

HELVE LAASIK

blog comments powered by Disqus