Euroopa Kohus kaitseb hunte

Euroopa Kohus (EK) kinnitas hundi range kaitse vajalikkust kommenteerides, et küttimisluba tuleks anda ainult erandlikel juhtudel, ning viimase abinõuna pärast seda, kui mittesurmavaid meetmeid on nõuetekohaselt rakendatud ja need ei ole tulemusi andnud.


Üle-eelmisest nädalal tegi EK otsuse Soome Metsa- ja Looduse Ameti poolt huntide tapmiseks loa andmise küsimuses – hundid on Soomes tõsiselt ohustatud liik, neid on järgi vaid 200 isendit, tuleb vältida salaküttimist ja jahikoerte vigastamist.

Otsuses rõhutatakse, et hunt on üks rangelt kaitstavaid liike, ning et ELi elupaikade direktiivi tuleb tõlgendada ettevaatuspõhimõtte alusel. Teisisõnu, kui on olemas oht, et küttimisloaga kahjustatakse huntide populatsiooni kaitset, ei tohiks sellist luba anda.

„EK otsus on hea uudis huntide jaoks ja annab selged juhised selle kohta, kuidas elupaikade direktiivi kohaselt erandeid teha. Liikmesriikide jõupingutused peaksid keskenduma konfliktide ennetamisele ning tagama huntide ja muude kaitstavate liikide kooseksisteerimise, selle asemel et nõuda küttimislube,“ kommenteeris Eurogroup of Animals (EoA) direktor Reineke Hameleersi. (EoA) esindab 68 loomakaitse organisatsiooni 26 ELi liikmesriigist.

Vooremaa

blog comments powered by Disqus