Euroopa keskkonnaülevaade jagab Eestile kiitust ja laitust

Eesti on teinud suuri edusamme mitmes valdkonnas – õhuheitmete alaste eesmärkide saavutamine, energia kogutarbimine, mageveeressursside kasutus ja olmejäätmete tekkimine, märgib aruanne keskkonnaministeeriumi teatel. Samas pole Eesti näitajad head kaubatranspordi valdkonnas. Tulemused pole kiita ka õhuheitmete osas elaniku kohta, energiatarbimise osas sisemajanduse kogutoodangu kohta ning kasvuhoonegaaside heitmete osas, teatas ministeerium. Euroopa Keskonnaagentuur koostatud hinnang annab ülevaate Euroopa keskkonnast ja osutab eesseisvatele väljakutsetele. Aruande kohaselt on peamisteks murekohtadeks looduslik mitmekesisus, mereökosüsteemid, maa- ja veevarud, õhusaaste ning tervis. Esmakordselt on ükshaaval analüüsitud kõiki 25 Euroopa Liidu liikmesriiki ning lisaks veel Bulgaariat, Islandit, Lichtensteini, Norrat, Rumeeniat, Türgit ja ?veitsi, esitades nende keskkonnaalase tegevuse tulemuslikkuse indikaatorid ja riikide võrdlused. VOOREMAA

blog comments powered by Disqus