Euroopa haridusministrid arutlevad haridusvaldkonna prioriteetide üle

Arutelu alla tuleb tööprogramm ?Haridus & koolitus 2010?. Antud programm on oluline osa Lissaboni strateegia uute eesmärkide saavutamisel tööhõive ja majanduskasvu valdkonnas, sest soodustab elukestva õppe keskkonna loomist. Teiseks arutletakse võimaluste üle ?lähendada? Euroopat noortele, kus lähtutakse põhimõttest, et ELi edasist arengut silmas pidades on oluline arvestada suhteid EL-i ja selle kodanike vahel. Poliitiline kokkulepe loodetakse saavutada ka ühtse elukestva õppe tegevusprogrammi osas. Uue elukestva õppe integreeritud programmi vajadus seisneb praegu rakendatavate programmide (Socrates, Leonardo) fragmenteerituses ning nende väheses sünergias. Programmis ?Aktiivsed noored? (2007-2013) on läbirääkimiste keskseks teemaks riiklike agentuuride roll ja ülesanded, noortöötaja definitsioon, vabatahtliku teenistuse sisu ja maht programmis ning programmi vanusegrupi laiendamine. Eesti toetab nõukogus mitmete eelnõude vastuvõtmist: resolutsioon Euroopa ajupotentsiaali aktiveerimise kohta – kuidas kõrgharidus saaks anda oma täispanuse Lissaboni strateegia rakendamisse; resolutsioon, mis käsitleb Euroopa noorte probleemide lahendamist ? Euroopa noortepakti rakendamine ja aktiivse kodakondsuse edendamine; komisjoni järeldused oskuste ja pädevuse arendamise rollist Lissaboni eesmärkide täitmisel. VOOREMAA

blog comments powered by Disqus