Euroliitu tutvustavaid trükiseid tuleks rohkem eesti keelde tõlkida

Europe Direct Jõgevamaa teabekeskuse töötaja Astrid Paulus osales Europe Direct võrgustike aastakoosolekul, mis tänavu toimus Euroliidu pindalalt väikseima riigi Malta mitteametlikus pealinnas Vallettas.  

Eesti delegatsiooni koosseisus osales Paulus mõttevahetusel, kus arutati võimalusi Euroopa Liitu tutvustavate materjalide senisest laiaulatuslikumaks tõlkimiseks eesti  keelde.

Europe Direct võrgustike aastakoosolekul osales 320 selle süsteemi töötajat kõigist 27 Euroopa Liidu riigist. Eestist olid foorumil üheksaliikmeline delegatsioon eesotsas Euroopa Komisjoni Eesti esinduse teabevõrkude koordinaatori Doris Lebrechtiga. 

Eri huvirühmad vajavad mitmekülgsemat teavet

“Avatud jututubades oli kõneaineks 28 teemarühma. Euroopa Liidu nimekate ametnikega kohtudes rääkisid  Eestimaa euroteavitajad ka vajadusest senisest arvukamalt euroliitu tutvustavaid trükiseid eesti keelde tõlkida,” ütles   Astrid Paulus.

“See tarvidus tuleneb ka aastakoosolekul püstitatud ühisest eesmärgist jagada erinevatele huvirühmadele senisest mitmekülgsemat Euroopa Liidu teemalist infot, mis tutvustavad selle organisatsiooni hüvesid, põhiväärtusi, liikumisvabadust, õppimisvõimalusi Euroopa Liidu riikides, samuti struktuurfonde, kust on saab taotleda rahasid teedeehituse, põllumajanduse ja muude valdkondade arendamiseks,” selgitas ta.

Pauluse hinnangul on iseäranis vaja sellist Euroopa Liitu käsitlevat  eestikeelsest kirjavara, mis oleks huvipakkuv ja arusaadav ka nooremas eas kooliõpilastele ja lasteaialastele. Mängulisus ja lastepärane lähenemine võimaldab maast madalast lahti seletada teemad, millega täiskasvanutena hakatakse igapäevaelus pidevalt kokku puutuma. 

525 000 elektronkirja

“Avatervitus oli  Europe Direct võrgustike aastakoosolekul Euroopa Komisjoni Kodanike Ühenduste direktrissilt Yiva Tiveuselt. Ettekannetega esinesid ka Euroopa komisjoni volinik John Dalli, Euroopa Parlamendi asepresident  Rodi Krasta Tsagaropoulou,  Europe Direct Teabekeskuste rahvusvaheline koordinaator Jean-Pierre Vandersteen, teabekeskuste võrgustikusisese koostöö juht  Chris Said  ja mitmed teised juhtivad euroametnikud,” rääkis Astrid Paulus.

“Europe Direct võrgustiku tegevuse  prioriteetseteks valdkondadeks nimetati innovatsiooni, haridust, ökonoomikat, kliima muutumist ja energiat. Meelde jäid ka mõned olulised arvud.  Europe Direct teabekeskuste töösse suhtutakse erinevates riikides üldkokkuvõttes 95-protsendise usaldusega. Lähiperioodil on Euroopa Liidu tööorganite vahelises suhtluses saadetud kokku 525 000 elektronkirja,” lisas ta.  

Astrid Pauluse sõnul möödus Europe Direct võrgustike aastakoosolek pingelises töörütmis ja ametlikult polnud vaba aega ja kultuuriprogrammi planeeritud.

“Õhtutundidel sain teiste Eesti euroteavitajate seltsis siiski veidi ringi vaadata Malta riigi tähtsaimas linnas Vallettas. Kitsaste tänavate ja iidsete majade tõttu meenutab Valletta suuresti linn-muuseumi. Uudistasime ka Vallettas asuvat Euroopa vanimat pidevalt tegutsenud teatrimaja (Manoel Theatre) ja Püha Johannesse Katedraali, kohtasime sõbralikke lõunamaiseid inimesi, meeldiv oli märgata korda ja puhtust,” rääkis Paulus.

i

JAAN LUKAS

blog comments powered by Disqus