Euroliidu maades õppivad ja töötavad noored võiksid kohtuda

Europe Direct Jõgevamaa Teabekeksus  peab mõttekaks kutsuda kokku ümarlaud Jõgevamaa noortest, kes õpivad või töötavad praegu Euroopa Liitu kuuluvates riikides või on seda teinud varem.

Põltsamaa noortekeskuses Euroopa Liidu riikides töötamis- ja õppimisvõimalusi tutvustanud Europe Direct Jõgeva Teabekeskuse töötaja Vahur Kukk avaldas arvamust, et Euroliidu riikides õppivad või töötavad või seal varem töötanud noored võiks kutsuda ümarlauale.

“Kindlasti oleks sel seltskonnal huvitav omavahel kohtuda ja ühtlasi saaksid nad kogemusi jagada nendele, kel samuti soov teadmiste ja oskuste omandamiseks või nende rakendamiseks raja taga. Sobiva toimumisaja leidmist silmas pidades on sellise kokkutuleku korraldamine piisavalt keeruline, kuid hea tahtmise ja põhjaliku ettevalmistusega õnnestub nii mõndagi. Ehk tasuks näiteks alustada teemakohase internetifoorumi avamisest, kus välismaal õppivad ja töötavad noored omavahel suhelda saavad,” lisas Kukk.

Vahur Kukk ja Astrid Paulus Europe Direct Jõgeva Teabekeskusest tutvustasid Põltsamaa  noortekeskusesse kogunenud lastele ja noortele infoallikaid, mis aitavad paremini leida ning otsida välismaal õppimis- või töötamisvõimalusi. “Eelnevalt tasuks põhjalikult järele mõelda. Ennekõike on mõtet välisriigis õppida silmaringi avardamiseks, maailma tundmaõppimiseks, uute ja huvitavate suhete loomiseks. Tipptasemel ja konkurentsivõimelist haridust saab aga omandada ka Eestis Tartu Ülikoolis, Maaülikoolis, Tallinna Tehnikaülikoolis, Tallinna Ülikoolis ja teistes kõrgkoolides,” toonitas Kukk.

“Külastades Põltsamaa noortekeskust tõime siinsesse euroinfonurka ka uusi trükiseid. Põltsamaalased tunnevad teemakohase kirjanduse vastu igati huvi ja küsivad sageli, millal Europe Direct Jõgevamaa Teabekeskusel midagi uut pakkuda on,” ütles Astrid Paulus.

i

JAAN LUKAS

blog comments powered by Disqus