Eurole üleminek tõi muutused volikogulaste töö tasustamisse

Üleminek Eesti kroonilt eurole on põhjustanud vajaduse täpsustada töötasude ja hüvitiste määrasid.   

Põltsamaa linnavolikogu alatise finantskomisjoni esimees Ulvi Punapart tegi teisipäevasel Põltsamaa linnavolikogu istungil ettepaneku maksta linnavolikogu esimehele töötasu 345 eurot kuus. Sellega väheneb töötasu 10 protsenti. Linnavolikogu aseesimehe töötasu suuruseks kinnitas volikogu 230 eurot kuus, mis tähendab samuti töötasu 10-protsendilist vähendamist. Linnavolikogu alatise komisjoni esimehe või aseesimehe ning linnavolikogu fraktsiooni esimehe ja aseesimehe tasu suuruseks kinnitati 115 eurot kuus, mis on samuti 10 protsendi võrra varasemast vähem. Sellist tasustamist rakendatakse käesoleva kalendriaasta vältel. Põltsamaa linnavolikogu esimehe Margi Eini sõnul on töötasude vähendamise põhjus volikogu eelarvevahendite nappus.

Teisipäeval peetud istungil tegi Põltsamaa linnavolikogu alatise finantskomisjoni esimees Ulvi Punapart linnavolikogule ettepaneku kehtestada Põltsamaa linnapea töötasuks 1790 eurot. Linnapea töötasu määr on 2009. aasta tasemel ja väljendatud täiseurodes. Volikogu liikmed nõustusid finantskomisjoni esimehe ettepanekuga.

i

TOOMAS REINPÕLD

blog comments powered by Disqus