ETV Maahommiku toimetus käis Pajusis ja Kamaris

Mõlemas paigas huvitas saate tegijaid kohalike külaseltside tegevus, eelkõige see, mida on korda saata suudetud Kohaliku Omaalgatuse Programmi rahastatud projektide toetusel.

Nii Pajusi Külaseltsil kui ka Kamari Haridusseltsil on olnud kohaliku elu käimalükkamisel ja rahva ühistegevusele ärgitamisel oluline osa. Pajusis kõneldi külaseltsis kordasaadetust seltsi aktivisti ja endise esimehe Aili Soolepaga, uudistati korrastatud parki ja laululava, käidi jõe ääres jne. Kamaris uudistati koos seltsi eestvedajatega käsitöötuba ja vaadati ümbruskonna rahva ühiste jõududega valminud spordiväljakuid ning vesteldi seltsi ettevõtmistest. Et Kamari Haridusselts tähistab ühtlasi ülehomme pidulikult koos külalistega oma viiendat aastapäeva, püüti seltsi tegemisi ka pisut põhjalikumalt lindile jäädvustada.

VAIKE KÄOSAAR

blog comments powered by Disqus