Ettevõtlusloengud internetis

Käesoleva kooliaasta alguses käivitus majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi initsiatiivil gümnaasiumiõpilastele suunatud videoloengute sari. Avalöögi tegid minister Juhan Parts ja siinkirjutaja. Teemaks oli “Ettevõtluse roll Eestis.” Loengusari jätkub üheksa õppekuu jooksul iga kuu esimesel teisipäeval ja seda on võimalik jälgida reaalajas internetis ning hiljem videosalvestusena ministeeriumi kodulehel aadressil http://www.mkm.ee/videod/.

Ettevõtlusloengud internetis on osa suuremast ettevõtluse edendamise kavast, mille initsiaatoriks on majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi kõrval ka haridus- ja teadusministeerium ning mille on koostanud Eesti Kaubandus-Tööstuskoja ettevõtlusõppe mõttekoda.

2007. aasta oktoobris allkirjastasid ministrid Parts ja Lukas ühisdeklaratsiooni “Ettevõtliku meelelaadi ja ettevõtlusõppe edendamisest Eesti haridussüsteemis”.

Seal tõdetakse, et ettevõtlikkuse ja ettevõtluse tähtsustamine haridussüsteemis tervikuna on Eesti jaoks kriitiline tegur, kuid samas pole nende teadmiste käsitlemine õppeasutustes kõige paremini korraldatud.

Majanduskriis on tõestanud, et ministritel oli õigus. Buumiaastatel, kui majandus kasvas kümme protsenti aastas ja reaalpalk (2007. aastal) viisteist  protsenti, läks hästi ka nendel, kes väga nutikad ei olnud. Majanduskriisid selleks vajalikud ongi, et eristada rohkem nutikad vähem nutikatest. Täna on teravalt päevakorral majandusalaste  teadmiste ja ettevõtlusalase hariduse roll.

Esimesed majandusõpikud gümnaasiumile ilmusid juba seitsmeteistkümne aasta eest, kuid vastavasisuline süsteemne õpetus puudub enamikus Eesti üldhariduskoolides tänaseni.

Sestap on Mainori Kõrgkool käivitanud kogu gümnaasiumi läbiva ettevõtlusõppe Viljandi Paalalinna Gümnaasiumis ja Pärnu Hansagümnaasiumis. Väiksemas mahus toimub ettevõtlusõpe Abja gümnaasiumis ja Rakvere Eragümnaasiumis, sel aastal alustame Kuressaare gümnaasiumis. Kogu programm lõpeb reaalse äriplaani koostamisega, millest peab tõusma tulu kohaliku regiooni majandusele.

Ehk on just praegu saabunud õige hetk viia majandus- ning ettevõtlusõpe kõikidesse koolidesse. 2011. aasta sügisest on gümnasistidel õigus seda nõuda ja koolidel kohustus pakkuda.

i

ANDRES ARRAK, Mainori Kõrgkooli ettevõtluse instituudi direktor

blog comments powered by Disqus