Ettevõtjad tegid ettepanekuid kalanduse korraldamiseks Peipsil

Teisipäeval toimunud koosolekul tegid Peipsi Alamvesikonna Kalurite Liidu esindajad ettepanekuid keskkonnaministeeriumis valmiva  dokumendi  „Säästev kalandus Peipsil” koostamiseks.

Peipsi Alamvesikonna Kalurite Liidu  juhatuse esimees Urmas Pirk teatas, et mõttevahetusel osalejad pooldasid Peipsi kala müümisel otseturustamise soosimist. „See tähendab, et kalandusettevõtted müüksid kala ostjale ilma vahendajateta, mis tagaks kalandusfirmale kasumi,” ütles Pirk.

Kõne all oli ka kutselise kaluri mõiste määratlemine. Kuigi  praeguse määratluse järgi on kutseline kalur inimene, kellel on  rannakalur 2 kutsetunnistus, jääb mõnel juhul sellest määratlemiseks väheks.

Mõttevahetusel osalesid nii suuremad kui ka väiksemad kalandusettevõtjad ning erinevate püügivahendite (võrk, mõrd, põhjanoot ehk mutnik jne)  omanikud. Samuti võttis arutelust osa  TÜ Mereinstituudi teadur Väino Vaino.

Projekti „Säästev kalandus Peipsil“  realiseerimiseks vajalike ettepanekute läbiarutamist jätkavad kalurid järgmisel koosolekul. „Usutavasti on ettepanekutest kasu ka Peipsi järve kalanduse arendusstrateegia valmimisel. Me püüame välja pakkuda lahendused, mis võimaldavad Peipsist kala püüda kõige säästvamalt; ühtlasi aga ettevõtja majandushuvisid arvestades,” kinnitas Urmas Pirk.

iii

JAAN LUKAS

blog comments powered by Disqus