Ettevõtjad kogusid juhtimistarkust

Põltsamaa kultuurikeskuse saali oli juhtimiskonverentsi ajaks ehitatud ringauditoorium, sest selline ruumilahendus soodustab hästi mõttetööd.

Videolindilt kuulati Euroopa ühe juhtiva futuristi Patrick Dixoni, talendijuhtimise eksperdi Helen Handfield-Jonesi, Stockholmi Majanduskooli õppejõu Jonas Ridderstrale, Londoni Ärikooli professori Costas Markidese ning kogu maailmas tegutseva juhtimiskonsultantide Margaret J. Wheatley ja Sam Swaminathani loenguid.

?Kõik need lektorid on esinenud Balti Juhtimiskonverentsi korraldatavatel Pärnu juhtimiskonverentsidel, kus loengud ka salvestatud on. Samuti on eesti keelde tõlgitud nende õpetlaste raamatuid,? ütles konverentsi juhtinud endine ASi Põltsamaa Felix juhataja ning praegune Felixi Fenno-Baltic Divisioni asepresident, juhtimiskonsultant ja nõustaja Andres Koern. ?Pidasime oluliseks pakkuda ka siinsetele äriinimestele võimalust kuulata erinevate riikide juhtimisspetsialistide loenguid. See tugevdab arusaama, et elame globaalses maailmas, kus tekivad igal pool sarnased probleemid ja küsimused.?

Üheks ülesandeks, mida konverentsil osalejad lahendama pidid, oli viie töötajate valikul kõige olulisema tingimuse kindlaksmääramine. Leiti, et valiku tegemisel on eelkõige olulised kompetentsus, motiveeritus ja valmidus meeskonnatööks, kuid üsna oluliseks peeti ka kandideerija perekonnaelu. Mõned laudkonnad leidsid, et uute töötajate palkamiseks oleks mõttekas korralda avalik konkurss, mõned aga arvasid, et valiku võiks teha hoopis oma tutvusringkonnast.

Margaret J. Wheatly tutvustas oma videoloengus erinevaid juhitüüpe, kellest üks oli stiililt nagu Vana-Rooma väejuht, teine konkurentide pidev mahamurdja, kolmas alalõpmata murede ja probleemidega tegeleja ja neljas maaema või maaisa. Andres Koern palus käe tõstmisega märku anda, milliseks juhitüübiks peab end üks või teine konverentsil osaleja. SA Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskus juhataja Katrin Rajamäe arvas, et tema sarnaneb kõige rohkem maaemaga.

?Ma usun, et olen just selline juht, kes oskab näha inimeste potentsiaali ja võimeid ning neid erinevate ülesannete lahendamisel maksimaalselt rakendada. Väga oluliseks pean ka inimeste julgustamist,? selgitas ta.

Põltsamaa valla ettevõtja Hille Uus avaldas arvamust, et sellisel konverentsil osalemine on juhtimisega tegelevatele majandusinimestele väga vajalik, sest arendab suhtlemisoskust ja annab uusi kogemusi.

“Mõistagi mõjub Põltsamaa mainele hästi, et tipptasemel konverents otsustati läbi viia just selles linnas, mistõttu ka piirkonna ettevõtjatel avanes võimalus kuulata videolindilt maailmakuulsate juhtimisteadlaste õpetussõnu,? ütles ta.

Konverentsil osales ka Jõgeva koorijuht, muusikapedagoog ja babtistikoguduse õpetaja Margus Kask.

?Juhtimistööd tuleb teha nii kooli kui ka koguduse tasandil,? ütles Margus Kask. ?Juhtimisteemad hakkasid mind aga huvitama siis, kui lõpetasin koolijuhtide kursused. Konverentsile tulin ennekõike selleks, et kuulda uutest suundadest juhtimisteoorias ja praktikas. Heade mõtlejate loengud annavad kahtlemata soodsa võimaluse ka ise kaasa mõelda.?

Oma kogemustest tööjõu palkamisel ja hoidmisel ning turustamisstrateegia väljatöötamisel rääkisid juhtimiskonverentsil kohalikud firmajuhid, ASi Merit Tarkvara juhataja Andres Kert ja OÜ Põltsamaa Greid juhataja Andres Vään.

JAAN LUKAS

blog comments powered by Disqus