Ettevõtetele töötajad ja noortele töö TÖÖVAATE abil

Projekt abistab noori kutsevalikul ja loob selgema pildi tööturust. Firmadel on hea võimalus tutvuda kohalike noortega, kes on tulevikus nende võimalikud töötajad. Töövaate ajaline kestvus sõlmitakse osapoolte kokkuleppel. Noored ja ettevõtted viiakse kokku ümarlauas, kus ettevõtted saavad anda lühiülevaate oma tööst ja noored saavad valida endale huvipakkuva töö, mida jälgida.

Projekti eesmärgiks pole teenimisvõimaluse pakkumine, vaid noortele tegevuse andmine. Osaleda võivad kõik noored ning vanus pole piiratud.

Kõik huvilised on oodatud 23. Juulil kohtumisele Siimusti Avatud Noortekeskusse.

EEVA PAJUMÄGI

blog comments powered by Disqus