Ettevõtete edul püsib maakond

Äripäeva edetabelist nähtub, et meie maakonna ettevõtetest on kasumi poolest parim MFO OÜ, ent vaid käivet vaadates triumfeerib Scanola Baltic AS, kes ka kasumi poolest hoiab tugevalt teist kohta. Läinud aastal oli pilt sama ning üks on kindel: maakonna tugevust hoiavad endiselt põllumajanduse ja metsandusega seotud ettevõtted. Tasapisi hakkavad sinna hiilima ka tarkvaraettevõtted.


Ettevõtjate suhtumine edetabelitesse on kahetine. Ühelt poolt ei peeta seda oluliseks, veel vähem tahetakse seda kommenteerida. Teisalt nähakse selles võimalust reklaamiks ja pildis püsimiseks. Sest kui oma tegevust ei näita, ei märka sind keegi.

Kuid meie maakonna ettevõtjad tõdevad, et tööd tehakse pühendumusega ning klienti väärtustatakse teistmoodi kui pelgalt edetabelites figureerimisega. Ja mõnel juhul pole rohkem vaja kui internetikaabel, et töö toimiks ja asjad edeneks. Ning tööd tehakse selge peaga ning kahe jalaga maapeal olles. Nii ei tehta rutakaid otsuseid. Võib-olla on see põhjus, miks jäävad suures osas pingereas olijad samaks.

Olgu kuidas on, kuid hoolimata edetabelitest ja pingeridadest liigub elu edasi ikkagi oma rütmis. Sest pidupäevi on ettevõtjate jaoks ilmselt vähem kui argipäevi ja hoolimata suurtest numbritest tuleb mõista, et selle taga on töö, magamata tunnid ja kulutatud närvirakud. Seega tuleb pingerida võtta kaine mõistusega ning mitte miljonitesse kinni jääda. Samas peab rõõmustama, et meie maakonnas on end sisse seadnud kindla käe ja minekuga inimesed. Sest nende najal seisame meie.

blog comments powered by Disqus