Ettevalmistused Grossi kaubanduskeskuse rajamiseks on alanud

Neljapäeval toimus Jõgeva vallavalitsuse saalis Jõgeval Pargi tänav 1 asuva kinnistu ja selle lähiala detailplaneeringu eskiislahenduse avalik tutvustus. Kinnistule ehitab kaubanduskeskuse aktsiaselts OG Elektra, mille eesotsas on ettevõtluslegend Oleg Gross.


Aktsiaseltsi OG Elektra ja selle lähiala detailplaneering algatati Jõgeva linnavalitsuse korraldusega 2. juulil 2016. Oleg Grossile kuuluv firma ostis kõnealuse kinnistu möödunud aasta mais 29 000 euro eest.

Planeerija Madis Karu arhitektuuribüroost NAFTA OÜ märkis, et planeeringus on ette nähtud  olemasoleva neljakorruselise hoone ehk  politsei- ja kohtumaja lammutamine ja ühekorruselise uue hoone ehitamise.

„Perspektiivis on ehitada ka teine korrus ja bussijaama poolele parkimisplats,” lisas ta.

Madis Karu sõnul peetakse oluliseks, et kaupluse varustamine võimalikel ebamugavatel aegadel ei seaks naabermajade elanikke keerulisse olukorda.  

„Mõeldakse jalakäijate ohutumale liiklemisele,” märkis ta. Seoses detailplaneeringuga arvestatakse tema kinnitusel ka Jõgeva tänavate ja liiklusskeemidega, tehakse koostööd valla heakorraspetsialistiga.

Mitmeid küsimusi esitas arutelul Sirje Projektbüroo OÜ projekteerija Urmas Vasemägi, kes tundis muuhulgas huvi, mida võetakse ette vana politseimaja lammutamisel tekkiva prügiga.

„Mäletan, et kui Jõgevale rajas oma kaupluse Selver, siis arvati, et kliente ei jätku. Neid on aga piisavalt. Samamoodi on lugu ka Maxima poega.  Küllap läheb nii ka OG Elektra rajataval kaubanduskeskusel. Oleg Gross on tark ja ettenägelik ettevõtja, kes rajab poe sinna, kus on ka ostjaid. Oluline on, et uus kaubanduskeskus sobituks ansamblisse, kuhu kuulub ka Jõgeva arhitektuuriliselt ainulaadne bussijaam.

Omavalitsusjuhina tunnen rõõmu ka selle üle, et lammutatakse vana ja ajahambale jalgu jäänud politseimaja ja selle asemele kerkib vallakeskusse tänapäevane hoone. Olen näinud sageli, kuidas rahvas suurte pakkidega bussi peale lähemus. Väsimus näos näitab, et küllap on ostud tehtud mõnest bussjaamast  kaugemale jäävast poest. Tulevikus on sellistel inimestel võimalus teha oste Grossi kauplusest,” ütles Jõgeva vallavanem Aare Olgo.

Ka planeerija Madis Karu sõnul peetakse silmas, et Grossi kaubanduskeskus sobiks hästi kokku arhitektuuripreemia pälvinud Jõgeva bussijaamaga.

Millal kaubanduskeskust ehitama hakatakse, pole praegu veel teada. Jõgeva vallavalitsuse arhitekti Anne Ördi sõnul tuleb detailplaneering eelnevalt kinnitada ja koostada ehitusprojekt.

JAAN LUKAS

blog comments powered by Disqus