Ettepanekud ilmastikuoludest tekkinud kriisiolukordade kiiremaks lahendamiseks

13. detsembril analüüsisid erinevate ametkondade esindajad Jõgeva maavalitsuses möödunud nädalavahetusel lumetormist ja tuisust põhjustatud probleeme. Päev hiljem andis maavanem Viktor Svjatõšev ettepanekud edasi siseministeeriumis maavanemate ühisnõupidamisel.

Ilmastikuolud olid Jõgeva maakonnas tormistel päevadel keerulised ja piirkonniti erineva raskusastmega. Jõgeva maavalitsus sai esimesed EMHI hoiatused ilma halvenemise kohta neljapäeval, 9. detsembril. Info edastati kohalikele omavalitsustele ja koolidele. Samuti edastati neile järgnevad hoiatused ilma halvenemise kohta.

Maavanem võttis ühendust oluliste struktuurijuhtidega ning  lepiti kokku operatiivse info vahetamise osas. 13. detsembri keskpäeval kohtusid ametkondade ja omavalitsuste esindajad maavalitsuses, et analüüsida tekkinud olukorda ja hinnata kahjusid.

Suuremateks probleemideks kujunesid meie maakonnas tormi tõttu infovahetus ühistranspordi liikumise kohta ning ebapiisav rahaline kate teede rahuldavaks korrashoiuks.

Positiivseks saab lugeda, et Kaitseliidu malev pakkus abiks  oma sõidukeid ja sidevahendeid. Kaitseliitlased lubavad seda vajadusel ka edaspidi teha.

10. detsembri õhtust alates peatas politseipatrull Jõhvi-Tartu maanteel Mustvee ristis autosid ja andis teavet teede olukorrast Ida-Virumaal ning soovitas äärmise vajaduseta selles suunas mitte sõita. Raskes olukorras tulid oma tehniliste vahenditega appi põllumehed, kes aitasid Puurmani viadukti piirkonnas likvideerida tuisust põhjustatud liiklusummikut.

Elektrikatkestusi oli Jõgeva maakonnas seekord õnneks vähe.

Ettepanekud siseministeeriumile:

*Ühistranspordiga seotud info edastamise kord peaks olema kriisiolukorras operatiivsem ja täpsem nii maakondlikel kui üleriigilistel liinidel. Jõgeva maakonnas saab maakonna bussiliinide kohta infot tööpäevadel telefonil 776 6333. Üleriigiline bussiinfo tasuline telefon on 12550, rongiinfo telefon 1447. Infonumbrid tuleb välja panna ka jaamahoonetele, et sõitjad neid sealt vaadata saaksid.  

*On hädavajalik, et operatiivset infoliikumist keeruliste olude kohta jagatakse ERR teavituskanalites üle riigi, vajadusel piirkonna ja regiooni täpsusega.  

*Omavalitsustele teede korrashoiuks täiendava raha eraldamine. Maakonna tarbeks taotleti pöördumises ca kolm miljonit krooni. Valitsus on eraldanud kogu vabariigile hetkel kokku 15 miljonit krooni.

*Anda põllumeestele luba kasutada kriisiolukorras avalike teede hooldamisel värvitud kütust.

*Taastada maavanemate õigused ja kohustused kriisisituatsioonides tegutsemiseks, ühtlasi tagada koos kohustustega ka rahastamine.

*Lühendada taliteede hoolduseks normatiividega ette nähtud aega.

KLAIRE RÜNDVA,  Jõgeva maavalitsuse pressiesindaja

blog comments powered by Disqus