Ettepanek: Mai Treial Jõgeva valla aukodanikuks

Jõgeva vald kutsub esitama kandidaate väärikatele aunimetustele. Tähtaeg selleks on 30. november. Tundes aastakümneid poliitikut ja omavalitsustegelast ja head tuttavat Mai Treialit arvan, et ta väärib Jõgevamaa aukodaniku nimetust.


Maiga ametlikumas ja kodusemas miljöös juttu ajades olen teada saanud, et ta alustas tööd Jõgeval viiskümmend aastat tagasi kunagises Jõgeva Kommunaalettevõtete Kombinaadis, kus oli meistriks ja inseneriks. Turumajanduse ja Eesti Vabariigi taasloomise algusaegadest on mul meeles Mai töötamine Jõgeva maasekretärina Jõgeva maavalitsuses. See oli paljude reformide aeg.
1999. aastal said meist Mai Treialiga kolleegid Jõgeva linnavolikogus. Mai oli sinna esmakordselt valitud 1993. aastal. Omavalitsustöös olen märganud Mai põhjalikkust, täpsust ning hoolivust, nõudlikkust enda ja teiste suhtes. Häid sõnu olen tema kohta kuulnud nii koalitsioonikaaslastelt kui ka poliitilistelt konkurentidelt.
Tundsin head meelt, kui Mai Treial otsustas kandideerida 1995. aastal riigikogusse, mille liige tal oli 2011. aastani. Televiisorist, raadiost, ajalehtedest ja kohtumistest Jõgevamaal on meelde jäänud tema sõnavõtud sotsiaal- ja perekonnapoliitikast, pensionitest, toetustest peredele.
Hea on olnud kuulda, kuidas Maile on läinud korda kodupiirkonna käekäik, siinsed rõõmud ja mured. Rahastamisele kaasa aitamine võimaldas mitmete miljonite eurode suuruse lisaraha toel rajada ja korrastada erinevaid objekte toonastes omavalitsustes Jõgeva linnas, Jõgeva vallas, Palamuse ja Torma vallas ning mujalgi Jõgeva maakonnas.
Paikkonna kirikute ajakohastamine, Siimusti lastekeskuse Metsatareke juurdeehituse ja Laiuse põhikooli renoveerimise valmimine, remonditööd Jõgeva spordikeskuses Virtus ja Jõgeva haiglas lifti soetamise üks toetajatest, need on vaid mõned näited tema panustamisest kodupiirkonna käekäiku. Kuuludes riigikogusse korraldas Mai Treial Jõgevamaa päevad riigikogus.
Mai Treialil on märkimisväärsed teened selleks, et üheksakümnendate aastate keskpaigas võeti vastu otsus Jõgeva kultuurikeskuse tegevuse jätkamiseks senises hoones ja armastatud maja tänapäevasemaks renoveerimiseks. Mai abivalmidust on saanud tunda Jõgevamaa Puuetega inimeste Koda, erinevad spordi- ja kultuuriühendused.
Proua Treiali tegevusele mitmes valdkonnas on kasuks tulnud Tartu riiklikus ülikoolis omandatud juristiharidus.  
Praegu juhib Mai Treial Jõgeva seenioride ühendust Arukate Akadeemia. Mai on armastav ja hooliv abikaasa, ema ja vanaema. 
Jõgeva vallas on kindlasti mitmeid elanikke, kes välja teeninud aukodaniku nimetuse. Mina arvan, et tänavu võiks selle tunnustuse osaliseks saada Mai Treial. Kutsun ka kaasinimesi selle mõttega kaasa tulema.

KAIDO LEHTLA, ettevõtja ja Jõgeva valla elanik

 

blog comments powered by Disqus