Et abituid vähem oleks

Kaks meie maakonna politseikadetti tegid oma koolilõputöö Võisiku hooldekodu filiaalis Vägeva tugikodus. Teema oli “Mina ja minu jalgratas”, sisu jalgrattaid ja kergliiklemist tutvustav projekt.

Tugikodu klientidele räägiti  ohutust liiklusest ja liiklusmärkidest, korraldati vigursõidutreening. Juttu oli ka ratta turvavarustusest ja tehnilisest korrasolekust. Iga loengu järel kinnistati jagatud teadmisi kuulajatele küsimusi esitades.

Noored olid oma õppuritega kannatlikud ja selgitasid mõnda asja vajadusel ka korduvalt.

Vägeva on kõrvaline asula, kust lähima poenigi üle kümne kilomeetri. Sealse tugikodu elanikud kasutavad liiklemiseks jalgrattaid üsna sageli ja seepärast on nende liiklusteadlikkuse suurendamine ja praktiliste oskuste parandamine tänuväärt ettevõtmine. Inimene, kes oma eluga toime tulemiseks aeg-ajalt kõrvalist abi vajab, saab tubli portsjoni enesekindlust juurde, kui teab, et liikleb kõigi reeglite kohaselt, on rattasadulas osav ja oskab vajadusel oma sõiduriista pisut parandadagi.

Mida rohkem on meil inimesi, kes oma igapäevatoimingutega võimalikult iseseisvalt hakkama saavad, seda parem ja rõõmsam meile kõigile. Sest õpitud abitust on niigi palju.   

17. juuni 2010

blog comments powered by Disqus