Ester Tuiksoo: maanaised tuleb tööjõuturule tagasi tuua

?Maanaiste ühendused võiksid pöörata suuremat tähelepanu naiste tööhõive tõstmisele, milles ettevõtluse arendamisel on kahtlemata oma koht,? rõhutas Tuiksoo eilsel rahvusvahelisel seminaril Pärnus.

Oma ettekandes, mis käsitles maanaiste võimalusi kaasaegses ühiskonnas, tõi Tuiksoo välja mõtlemapaneva statistika. “Kui maaelanikkonnast moodustavad naised 51% ja hõivatutest 33%, siis võib järeldada, et suur osa naisi on liikunud mitteaktiivsete hulka ? näiteks jäänud kodusteks, loobunud tööotsimisest vms. Just nende naiste tööturule tagasitoomine võiks olla maanaiste ühenduste üheks oluliseks töösuunaks, näiteks läbi info jagamise ning koolituste korraldamise,? rõhutas minister Tuiksoo.

Konkreetse abina ettevõtluse arendamisel märkis minister riikliku arengukava meedet 3.3 ?Maapiirkondade majandustegevuse mitmekesistamine?, mis annab maanaistele lisavõimaluse saada toetust oma ideede teostamiseks. ?Mainitud meetmest toetatakse maaturismi arendamist, käsitöönduslikku tegevust ja toiduainetetööstust,? märkis Tuiksoo ning rõhutas 2007-2013 maaelu arengukava tähtsust konkurentsivõimelisuse edendamisel ning maaelu mitmekesistamisel, sh ettevõtluse arendamisel.

Minister avaldas tänu ja tunnustust maanaiste ühendusele, et nad aitavad kaasa küla- ja kodukultuuri taastamisele ning seltskondliku tegevuse arendamisele.

Anna-Maria Veidemann,
Põllumajandusministeeriumi
avalike suhete osakond

blog comments powered by Disqus