Esseevõistlus kutsub noori üles mõtlema kodanikuks olemisest

Esseekonkursi eesmärgiks on teada saada, kuidas näevad üldhariduskoolide õpilased kodanikuks olemist ja kui tähtsaks peavad nad kodanike rolli riigis.

Essee võib olla nii eesti- kui ka venekeelne, vormistatud 12-punktilises kirjas A 4 formaadis paberile. Vastu võetakse ka käsitsi kirjutatud töid, nende maht ei tohiks ületada kahte A 4 lehekülge.

Konkursitöö tuleb saata või tuua kinnises ümbrikus rahvastikuministri büroosse, ümbrikule märgusõna “esseekonkurss?. Töö peab olema varustatud isikuandmetega. Oluline on autori nimi, kool ja klass, kodune aadress ja kontakttelefon.

Võistlustöid hindab15-liikmeline ?ürii, mille esimees on rahvastikuminister Urve Palo. Välja antakse esimene, teine ja kolmas preemia. Märkimisväärseid töid, mis esikolmikusse ei pääsenud, tunnustatakse ergutuspreemiatega.

Võitjate nimed avaldatakse rahvastikuministri büroo ja integratsiooniprojekti Minu Riik koduleheküljel ning meedias kodanikupäevaks 26. novembriks 2007. Võitjatega võetakse ühendust individuaalselt ja nad kutsutakse auhindade üleandmiseks kodanikupäeva vastuvõtule Tallinna.

Esseevõistluse korraldajateks on Rahvastikuministri büroo ja Üleriigiline integratsiooniprojekt “Minu Riik?.

LIIS ROHTMETS

blog comments powered by Disqus