Esseekonkursi võitnud Katre Mägi usub Eesti noorte läbilöögivõimesse Euroliidus

Katre Mägi rääkis, et esseekonkursil otsustas ta osaleda põhjusel, et Euroliidu temaatika on praegu ainestik, mis paljusid erutab ja kaasa rääkima kutsub.

“Koolitundides käsitletakse eurotemaatikat ennekõike kodanikuõpetuse, kuid samuti eesti keele ja kirjanduse ja teisteski tundides,” ütles ta.

Essee kirjutamine võttis Katre Mägil aega kolm päeva. “See aeg kulus teemakohase kirjanduse kogumiseks, selle läbi töötamiseks ja oma mõtete kirja panemiseks. Mõtete sõnastamiseks sain häid juhiseid emakeeleõpetajalt Helge Maripuult,” rääkis ta.

Tuttavad tahavad õppida Euroopas

“Oma essees arutlesin ma hariduselu üle Euroopa Liidu riikide koolides. Avaldasin arvamust, et nüüd, mil Eesti kuulub Euroopa Liitu, on ka meie lastel paremad võimalused mitmete Euroopa riikide koolides õppida. Ise tean, et paljud tahaksid mõnda välisriiki õppima minna. Kindlasti pole sellistesse õppeasutustesse sissesaamine aga lihtne. Sõel on tihe ja ületada tuleb teisigi takistusi.

Mis minusse puutub, siis julgeksin küll ise mõnda välisriigi kooli pürgida, kuid eelistan siiski õppida Eesti koolis ja emakeelses keskkonnas. Pealegi meeldib mulle väga oma kodupaik ja Jõgevamaa loodus. Võib-olla tulevikus üritan õppida mõnes pikaajaliste traditsioonidega Euroopa ülikoolis majandust või õigusteadust,” tutvustas Katre oma esseed.

Linna- ja maanoori ei vastanda

Essee pealkirja “Euroopa meie ümber” põhjendas Katre Mägi nii: “Alates sellest ajast, mil Eesti on Euroopa Liidus, on meie igapäevaelus paljugi muutunud. Ühtlasi olen veendunud, et Eesti kuulumisest Euroopa Liitu võidavad kõige enam just nooremad inimesed, kellel on eneseteostusaeg veel ees. Veel leiab Jõgeva Ühisgümnaasiumi õpilane, et pole mõtet vastandada linna ja maanoori, sest kui on tahtmist õppida ja ennast harida, suudetakse ikka elus läbi lüüa.”

Auhinnaks sai Katre Mägi Eesti Kirjanike Biograafilise Leksikoni ja diplomi. Autasustamistseremooniale Tallinnas Õpetajate Majas järgnes bankett. Nii konkursi kui ka autasustamistseremoonia korraldajaks oli haridus- ja teadusministeerium. Oma vanuseklassis oli Katre Mägi Jõgevamaa õpilastest ainuke, kes auhinna sai.

Auhinna pälvinud essee polnud Katre Mägil esimene. “Olen esseesid varemgi kirjutanud,” lausus tüdruk, kes on võitnud ka kirjanduskonkursi, kus tuli tutvustada oma suguvõsa elulugu. Katre Mägi suguvõsa tuntuim liige on tema vanaisa, kauaaegne Endla Looduskaitseala direktor Ärni Kuusik.

JAAN LUKAS

blog comments powered by Disqus