Esmaspäeval alanud riigieksamite perioodi avas eesti keele eksam

Eksamile registreerus kokku 6842 gümnaasiumi ja kutseõppeasutuse eksaminandi, neist Jõgevamaa gümnaasiumis 56. Eesti keele riigieksam on kaheosaline ning sellega mõõdetakse lugemis- ja kirjutamisoskust. Eksamitöös on neli varianti, millest õpilane valib ühe.

Lugemisosa ülesanded tuginevad tekstidel, mis esindavad ilukirjandust, publitsistikat ja populaarteadust. Kirjutamisosas tuleb eksaminandil luua 400sõnaline arutlev kirjand ning see pealkirjastada. “Kindlasti oleks üks hetk huvitav ka omal nahal ära proovida eesti keele eksam, sest ise sooritasin seda n-ö vana moodi ‒ eksam toimus laupäeval ja kirjutasime vaid kirjandit,ˮ ütles gümnaasiumi direktor Priit Põdra enne eksamit. Eksamiperiood jätkub kolmapäeval eesti keele (teise keelena) eksamiga, kuhu on registreerunud 2313 eksamitegijat. Inglise keele riigieksam toimub 2. mail ja periood lõpeb 12. mail matemaatika eksamiga. Riigieksamite esmased tulemused avalikustatakse 19. juuniks infosüsteemis EIS https://eis.ekk.edu.ee/ ja riigiportaalis www.eesti.ee.

Pildil eksamitegijad Jõgevamaa Gümnaasiumis, esiplaanil Karoliina Šamalova D-klassist.

VOOREMAA

blog comments powered by Disqus