Esmaabioskused on osa kodanikuühiskonnast

10. septembril tähistati ülemaailmset esmaabi päeva. Kutsun sel puhul üles esmaabi andmise oskuste arendamisele ja täiendamisele senisest enam tähelepanu pöörama.

Keerukamaks muutuv maailm ja inimeste elulaad tingib, et ühiskond tervikuna ja iga kodanik eraldivõetuna peavad olema alati valmis osutama kohest abi lähedalviibijatele, olgu selleks siis kas tehnoloogilise katastroofi juhtumid nagu tuumaõnnetus Jaapanis Fukushimas, taltsutamatud loodusjõud ehk tsunamid, tormid ja maavärinad või terroristide rünnakud. Rääkimata sellest, et abi võivad vajada haigushoo või tööõnnetuse ohvriks langenud kodanikud, autoavariide või muude õnnetuste ohvrid.

Kodanikuühiskond tähendab muu hulgas ka seda, et meid ümbritsevad mitte ainult kõrge sotsiaalse vastutusvõimega, vaid ka lihtsalt abistamisvõimelised kaaskodanikud, kellele saame hädas loota. Kodanik pole üksnes see, kes teab riigihümni sõnu ja tunneb Põhiseadust, vaid see, kes on moraalselt alati valmis osutama esmaabi ja oskab seda teha.

Riigi korraldada on terve hulk valdkondi, mis esmaabi võimekust isegi nõuavad: autojuhilube ei saa ilma teadmisteta esmaabist, igas asutuses ja töökohal peab olema inimene, kes vastutab esmaabi osutamise eest, ettevõtetes peavad olema vajalike esmaabivahendite esmased varud jne.

Olulise tähtsusega on Punase Risti  korraldatavad kursused ja teavitustöö. Ent otsustava tähtsusega on ikkagi iga kodaniku valmisolek ja oskused ning ülemaailmse esmaabi päeva eesmärk ongi selle kodanikukohustuse meeldetuletamine.

i

MARET MARIPUU, Riigikogu liige, Reformierakond

blog comments powered by Disqus