Esmaabi andmise põhitõed saab selgeks Punase Risti koolitustel

Punase Risti Jõgevamaa Selts korraldab lisaks täiskasvanute koolitamisele ka lastelaagreid. Eelmisel aastal toimus kolm lastelaagrit, kus õpetati lastele esmaabivõtteid – üks neist toimus Palal ja kaks Põltsamaa piirkonnas. Punase Risti Jõgevamaa Seltsi sekretäri Tiina Sääliku sõnul korraldatakse koolides laagreid ka tänavu.

Selts pakub ka lühemaid esmaabikursusi, samuti käiakse koolides ja lasteaedades projekti “Kaitse end, aita teist” raames rääkimas ja õpetamas. Esmaabi tutvustava loengu kava on välja töötatud 7-12 aastastele. Kolmetunnist elustamiskursust pakutakse nii õpilastele kui ka täiskasvanutele. Koolitusel õpetatakse, kuidas kutsuda abi ja teha kindlaks südame seiskumist, samuti õpetatakse tegema kunstliku hingamist ja südamemassa?i.

Kursuse läbinu suudab eriolukorras tegutseda

Detsembris said noored osaleda HIVi ja AIDSi teemalisel noortepärasel koolitusel. Kuigi huvilisi oli oodatust vähem, on vastukaja õppepäeva suhtes väga hea olnud. Tiina Sääliku sõnul on neil koolitaja, kes taolisi kursusi on valmis ka edaspidi läbi viima. Kui huvi on, on Punane Rist HIV ja AIDSi teemalise koolituse läbiviimisel ka edaspidi nõus abiks olema.

Täismahus, 16- tunniseid esmaabikursusi tellivad sekretär Tiina Sääliku sõnul peamiselt autokoolid ja ettevõtted, kus esmaabikoolituse läbimine on kohustuslik.

Esmaabi kursustel antakse ülevaade esmaabi andmise tähtsusest ja eesmärgist, samuti psühholoogilisest esmaabist, elustamisest, verejooksudest ja haavadest, põletustest, luumurdudest ja traumadest, mürgitustest ja söövitustest. Sääliku sõnul peaks esmaabi põhikursuse lõpetanu suutma anda esmaabi ekstreemses olukorras.

Esmaabikursusi juhendavad Kaja Viks Põltsamaalt, Ene Viitkin ja Ene Vaiknemets Jõgevalt. Kursuse juhendajad saab tellida ettevõttesse, vajadusel on koolitajad nõus koolitusi läbi viima ka väljaspool maakonda. Esmaabikoolituse läbinud, kes sooritavad eksami vigadeta, saavad eurosertifikaadi. Ühe kursuse optimaalne suurus on 12-15 inimest. Kursuse edukalt lõpetanud saavad tunnistuse, mis kehtib kolm aastat. Need, kel tunnistuse kehtivusaeg lõppenud, saavad seda värskendada, läbides pärast kuuetunnise kordusõppuse. Jõgevamaa selts pakub võimalust õppida ka kaheksatunnistel täiendõppekursustel.

Psühholoogilise esmaabi põhitõed

Samas pakub Jõgevamaa selts ka mitmeid muid koolitusi nagu näiteks psühholoogilise esmaabi koolitust, mida viib läbi Karmen Maikalu. Igapäevaelus tuleb paratamatult ette raskusi: õnnetusi, lähedase inimese kaotust, raskeid haigusi, vägivalda. Me võime ise olla otsesed kannatajad, kannatanu lähedased, töökaaslased, juhtunust kuulnud inimesed või abiandjad.

Statistika järgi tuleb umbes 80 protsenti inimestest traumaatilise kogemusega toime lähedase toetusel, professionaalset abi vajamata.

Kõik inimesed on võimalikud abiandjad, kuid ennast ja teisi saab aidata ainult siis, kui teatakse trauma tekitatud järelreaktsioone ja nende toimet tervisele; kui tuntakse psühholoogilise esmaabi andmise põhimõtteid ning osatakse ka enda kui abistaja eest hoolt kanda.

Kaheksa tundi kestva psühholoogilise esmaabi koolituskursuse eesmärk on anda teadmisi inimese käitumisest ja reaktsioonidest traumaatilistes kriisiolukordades. Samuti antakse algteadmisi ja praktilisi oskusi psühholoogilise esmaabi andmiseks kannatanule, õpetatakse tähtsustama abistaja eneseabi vajadust ning õpetada eneseabi tehnikaid.

2003. aastal läbis esmaabikoolituse Jõgevamaal 538 inimest, mitmesuguseid kursusi oli kokku 30.

EVA KLAAS

blog comments powered by Disqus