Esmaabi andmine töökohal

Igapäevatöös võib tulla ette olukordi, kus meie enda, mõne kolleegi või lihtsalt tööruumidesse sattunud inimesega juhtub õnnetus. Kuidas tagada sellises olukorras töökohal esmaabi andmine nii, et enne kiirabi saabumist suudetaks kannatanut maksimaalselt aidata?

Teatavasti on esmaabi eesmärk tagada elusignaalide olemasolu kiirabi tulekuni. See tähendab, et töökohal peavad olema kindlaks määratud isikud, kes osutavad esmaabi ning vastutavad esmaabivarustuse korrasoleku ja uuendamise eest. On oluline, et nende isikute nimed oleksid kõigile teada ja et nad suudaksid operatiivselt tegutseda. Selleks peab esmaabi andev isik läbima koolituse ühe kuu jooksul alates talle vastava kohustuse määramisest.

Väljaõppe aluseks on Eesti Punase Risti 16-tunnine õppekava. Tööandja kohustuseks on suunata esmaabi andja iga kolme aasta järel täiendkoolitusele ning katta koolitustega seotud kulud.

Esmaabi korraldamisel ettevõttes tuleb juhinduda sotsiaalministri määrusest 1999. aasta 13. detsembrist.

Selle määruse järgi on tööandja kohustatud kindlustama esmaabivahendite olemasolu töökohal ja ruumi, kus vajadusel esmaabi teostada ja kannatanut arstiabi saabumiseni hoida.

Esmaabivahendeid tuleb hoida spetsiaalses kapis või kohvris, millega oleks võimalik kiiresti õnnetuskohale liikuda. Kohvri või kapi asukoht peab olema nõuetekohaselt märgistatud ja asuma kergesti juurdepääsetavas kohas. Sidemetest ja plaastritest on vähe abi, kui need asuvad ruumis, mille uks on lukus ja võtme asukoht teadmata. Oluline on märkida nähtavale kohale telefoninumbrid abi kutsumiseks (ühtne hädaabinumber on 112) ja juhendid, mis näitavad, kuidas esmaabi anda, sest alati ei pruugi esmaabi andmise eest vastutav isik õnnetuse hetkel majas viibida.

Uutele töötajatele tuleb tutvustada esmaabivahendite asukohta ja inimesi, kes esmaabi andmise eest vastutavad. Seda tuleb teha töötaja esmajuhendamise käigus.

Sotsiaalministri määrusega on sätestatud ka esmaabivarustuse miinimumnõuded ettevõttes või ettevõtte eraldi asuvas struktuuriüksuses. Esmaabivahendeid ja ravimeid tuleb hoida eraldi.

i

IMRE TAMBETS, tööinspektor

blog comments powered by Disqus